Będą stypendia dla uzdolnionej Polonii

0 Comments

Polska społeczność w Stanach Zjednoczonych utrzymuje silną więź z Polską, a jeden z najlepszych sposobów celebrowania tego jest pomaganie młodym Polonii odnaleźć sukces. Dlatego też Fundacja American-Polish Council for Education i Cultural Exchange (PACE) ogłosiła nowy program stypendialny dla młodych Polonii w USA.

Stypendium ma na celu wspieranie uczniów polskiego pochodzenia, którzy chcą dobrą edukację i lepszy start w życiu. Program oferuje pieniądze na edukację dla uczniów szkół średnich i college’ów w wysokości od 3 do 5 tys. dolarów i może zostać wykorzystane do finansowania kosztów szkolnych, takich jak: opłaty semestralne, książki, materiały edukacyjne i podróż.

Tegoroczna klasa stypendystów będzie reprezentować całą gamę poziomów akademickich, możliwości finansowych i intelektualnych. Aby się ubiegać o stypendium, uczniowie muszą mieszkać na terenie Stanów Zjednoczonych lub Kanady od co najmniej 5 lat, aby zaznaczyć swoje zaangażowanie w polską społeczność zagraniczną.

Nadzieja Fundacji PACE jest taka, że program ten będzie miał pozytywny wpływ na młodych ludzi, a pieniądze te posłużą jako narzędzie do realizacji ich marzeń. Oby wiara w ich sukces była odpowiednio doceniona!

Polska jest dumna, że jej Polonia ma tak wiele talentów. W ramach wspierania wybitnych umiejętności Polonii, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło program stypendialny dla uzdolnionej Polonii z zagranicy.

Stypendium przeznaczone jest dla wybitnych uczniów zza granicy, którzy mają szansę nauczyć się i rozwinąć swoje umiejętności w Polsce. Celem jest rozwijanie talenty Polonii na całym świecie, a także promowanie studiowania i uczenia się polskich zwyczajów i historii.

Program ma na celu wspieranie tych, których potencjał i determinacja pomogą im odnieść sukces w różnych dziedzinach. Uczniowie będą mieli szanse skorzystania z różnych programów stypendialnych oferowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz polskich instytucji edukacyjnych.

Ministerstwo udostępni też wsparcie informacyjne takie jak porady dotyczące ubiegania się o stypendium oraz linki do ofert stypendialnych. Osoby spoza Polski mogą również skorzystać z różnego rodzaju warsztatów poświęconych kulturze polskiej, historii itp., aby lepiej se poznać Polskę.

Ogłoszenie zostało przyjęte entuzjastycznie przez społeczność Polonii za granicami kraju. Oznacza to, że bardziej uzdolnieni członkowie polskiego społeczeństwa będą mieli szanse na rozpoczęcie kariery w Polsce. Jest to dobry sposób na popularyzacje piękna naszej ojczystej i powrotu utalentowanej młodzieży do naszej ojczystej.

W poniedziałek Fundacja Polsko-Amerykańska ogłosiła, że w tym roku sfinansuje 500 stypendiów dla uzdolnionej Polonii. Celem stypendiów jest wsparcie i wspieranie osób pochodzenia polskiego, które są aktywne w organizacjach na rzecz Polonii i społeczności polonijnych na całym świecie.

Stypendia zostaną przyznane w dwóch kategoriach: „Młody Talent” i „Polonia Aktywna”. Młode Talenty to osoby w wieku od 18 do 35 lat, które mają ciekawe inicjatywy lub pomysły, a także działają na rzecz społeczności. „Polonia Aktywna” obejmuje młode osoby, ale także osoby starsze, które pomagają administracyjnie lokalnym polonijnym organizacjom.

Fundacja chce nagradzać osoby, które pomagają tworzyć silne i zintegrowane środowisko polonijne na całym świecie. Uczestnicy mogą skorzystać ze stypendium, aby rozwijać projekty informacyjne i edukacyjne dla polonijnych społećzności. Stypendyści będą mieli również okazję uczestniczyć w różnych warsztatach szkoleniowych w ramach programu.

Jeśli posiadasz talenty lub aktywnie angażujesz się w działania na rzecz Polonii – nadszedł czas by zgłosić się do fundacji! Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej fundacji pod adresem www.polamerkanstia.pl/stypendia.