Zgłoś się po książki czy komputery. Wnioski ExLibris

Informacja dla przedstawicieli polskich szkół i instytucji za granicą, kierowników katedr polonistycznych i lektorów języka polskiego.

Szanowni Państwo,

Fundacja SEMPER POLONIA w ramach programu Ex Libris POLONIA wyposaża pracownie polonistyczne, szkoły i instytucje polskie w świecie w książki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny, komputerowy i biurowy. Od 2012 r rozpoczęliśmy również dofinansowywanie działalności edukacyjnej szkół i organizacji.

Informujemy, że wzorem ubiegłego roku opracowaliśmy wniosek zawierający wykaz książek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu celem ułatwienia wyboru przez Państwa najbardziej potrzebnych rzeczy. Prosimy Państwa także o wypełnienie kwestionariusza oraz ankiety, ponieważ dokumenty te są niezbędne do prawidłowej realizacji zgłoszonego przez Państwa zapotrzebowania.

Wnioski do pobrania (pliki w załączeniu):
1. kwestionariusz,
2. ankieta,
3. wniosek o doposażenie w książki,
4. wniosek o doposażenie w pomoce naukowe,
5. wniosek o doposażenie w sprzęt komputerowy i audiowizualny,
6. wniosek o dofinansowanie działalności.

Pomimo, że jesteśmy jeszcze w trakcie realizacji zapotrzebowań z 2012 r. rozpoczęliśmy już zbieranie zapotrzebowań na 2013 rok. W 2013 r. planujemy utrzymanie dotychczasowych celów oraz zwiększenie liczby placówek objętych naszą pomocą zwracamy się z prośbą o przesłanie do 5 października br. zapotrzebowań polskich i polonijnych placówek oświatowych na adres:

Fundacja SEMPER POLONIA
ul. Nowy Świat 33
00-029 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres:
exlibris@remove-this.semperpolonia.pl

Pracownie polonistyczne, katedry i lektoratu, które chcą uzyskać wsparcie powinny zagwarantować dostęp do przekazanych darów wszystkim studentom polskiego pochodzenia, a w szczególności naszym stypendystom. Rozpatrywane będą tylko wnioski, które będą miały rekomendacje polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych.

Wszystkie zainteresowane instytucje, które składały zapotrzebowania na 2012 r., a jeszcze nie otrzymały darów mogą uzyskać informacje o przyznanych dotacjach i terminie realizacji pisząc na adres: exlibris@remove-this.semperpolonia.pl

10.09.2012 15:37 opublikowano w Komunikaty