Fot. prawo.businesstimes.pl

Fot. prawo.businesstimes.pl

Wilno: Dokształć się studencie prawa

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) w Wilnie zaprasza studentów prawa i prawników do udziału w szkoleniu z proceduralnego i formalnego prowadzenia spraw dotyczących pogwałcenia praw człowieka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szkolenie jest bezpłatne, prowadzone będzie w języku polskim oraz angielskim (do wyboru).

Jak czytamy na stronie internetowej EFHR, szkolenie pozwolą pogłębić praktyczna wiedzę na temat składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i pozwoli zapoznać się z praktyką orzeczniczą tej instytucji.

Wśród poruszonych tematów będzie m.in. istotna z punktu widzenia Polaków na Litwie sprawa zwrotu znacjonalizowanego majątku. Ponadto „uczestnicy będą mogli przedstawić na szkoleniu swoje sprawy, aby usłyszeć porady od eksperta w tej dziedzinie” – informują organizatorzy.

Wśród ekspertów zaproszonych do poprowadzenia szkolenia będą wybitni specjaliści zajmujący się prawami człowieka z Polski oraz Litwy, m.in. prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, dr Elżbieta Kuzborska oraz dr Łukasz Wardyn.

Szkolenie zaplanowano na dwa dni. 19 października br. zajęcia prowadzone będą w języku polskim, dzień później w języku angielskim. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 października w siedzibie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka przy ul. Liepkalnio 103 w Wilnie.

Polecamy i zachęcamy do udziału!

Projekt wspierają Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.”.

GR

04.10.2012 09:04 opublikowano w Staże, kursy, szkolenia