Staże 2015

W ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2015 r.” Fundacja SEMPER POLONIA zrealizowała projekt pn. „Program stażowy dla studentów polskiego pochodzenia”, którego adresatami byli stypendyści  Fundacji SEMPER POLONIA oraz studenci uczelni wyższych aktywnie działających na rzecz Polonii i Polaków w swoim regionie zamieszkania. Celem programu było zdobycie przez młodzież polskiego pochodzenia doświadczenia zawodowego w polskich firmach, a udział studentów w stażach dał im unikalną możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, poznanie obowiązujących w Polsce standardów pracy oraz podniesienie znajomości języka polskiego. W 2015 roku Fundacja SEMPER POLONIA zorganizowała staże dla 10 studentów z Ukrainy i 1 studentki z  Litwy. 

Roman Kurłyszyn jest studentem III automatyki w  Instytucie  Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku. W trakcie miesięcznej praktyki w firmie „Konwektor” w Lipnie zapoznał się z całościowym procesem produkcji wentylatorów, nagrzewnic i wymienników ciepła, a także z organizacją pracy  w działach planowania, zakupów, technologiczno-konstrukcyjnym oraz produkcji i montażu maszyn.

Anna Czerkes jest studentką III roku technologii informatyczno-komputerowych na Żytomierskim Państwowym Uniwersytet Technologicznym. Swój miesięczny staż zawodowy odbywała w lubelskiej firmie MIKROBIT Sp. z o.o., która jest producentem systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej. W trakcie stażu  brała udział w budowie aplikacji mCloud oraz mDysk służących do przenoszenia, przechowywania i udostępniania plików do wirtualnego środowiska opartego o technologię Private Cloud. 

Anton Juszczenko studiuje finanse i rachunkowość na kijowskim Narodowym Ekonomicznym Uniwersytecie. Rozpoczął staż w firmie MIKROBIT w dziale aplikacji internetowych e-biznes. Niestety, z powodu spraw rodzinnych po trzech dniach zmuszony był do zrezygnowania ze stażu. 

Karolina Ogorodnikowa  jest studentką III roku ekonomii w Kolegium Wileńskim. Była na stażu w lubelskim biurze podróży ANAS, gdzie w dziale pilotażu zapoznawała się ze sposobami dokonywania rozliczeń pilotów. Studentka przygotowywała także materiały promocyjne firmy w języku litewskim i rosyjskim. 

Anna Manżuła jest studentką 5 roku rachunkowości i finansów we Lwowskim Instytucie Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. W trakcie stażu w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Lublinie praktykowała w dziale rachunkowości, a także uczestniczyła w pracach zespołu koordynującego relacje firm członkowskich Izby z administracją państwową oraz w dziale  odpowiadającym za rozpowszechniani  w Polsce i na Ukrainie informacji o działalności firm zrzeszonych w Izbie.

Eugeniusz Wołoszyn jest studentem III roku ekonomii przedsiębiorstw w Samborskim Technikum Ekonomii i Informatyki. Odbył miesięczny staż w Stowarzyszeniu „Inicjatywa Wolna Białoruś”, gdzie uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem  9. edycji koncertu „Solidarni z Białorusią” i wydarzeniach towarzyszących oraz zapoznał się z przygotowywaniem i realizacją innych projektów, a także sprawozdawczością merytoryczną i finansową działań realizowanych przez Stowarzyszenie.

Tatiana Rogowska jest studentką III roku architektury i urbanistki na Politechnice Lwowskiej. W trakcie miesięcznego stażu w Pracowni Architektonicznej Aleksandry Wasilkowskiej w Warszawie brała udział w projekcie rewitalizacji Bazaru Różyckiego w Warszawie. Program stażu dotyczył prac projektowych przewidujących powstanie około 200 straganów o różnych powierzchniach handlowych. 

Eugeniusz Kowalenko jest studentem IV roku psychologii na Uniwersytecie im. Iwana Franki w Żytomierzu. W warszawskiej  Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej „Edukacja” w trakcie miesięcznego stażu zapoznał się metodami i narzędziami badawczymi służącymi diagnozowaniu problemów u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zasadami doboru testów do konkretnego problemu psychologicznego. Dodatkowo stażysta analizował dokumentację pacjentów poradni w zakresie diagnostyki oraz brał udział jako obserwator w spotkaniach mediacyjnych.

Aleksander Kroczak studiuje budowę maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych na IV roku politechniki w Odessie. W Zakładzie Budowy Urządzeń Dźwignicowych ZBUD Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej zapoznał się z obowiązkami i pracą technologa: przygotowywaniem dokumentacji technologiczno-produkcyjnej, zamówieniami części znormalizowanych w CDN, przygotowywaniem szablonów w formacie DXF. W pracowni konstrukcyjnej brał udział w projektowaniu przeciągarki PEL 1200, suwnicy ZXJ 5000, wyciągarki THD 25000. Końcowym etapem praktyki były udział studenta w pracach montażowych na linii produkcyjnej wyciągników elektrycznych linowych.

Walentyna Szyszuk, studentka III roku psychologii Uniwersytetu Państwowego w Żytomierzu,  przebywała na stażu zawodowym w warszawskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia ASLAN. W czasie praktyk zapoznała się z metodami prowadzenia  zajęć socjoterapeutycznych oraz brała udział jako obserwator w terapiach i warsztatach psychologicznych. Ważnym elementem stażu było poznanie nie tylko metodyki, ale przede wszystkim  praktycznych metod pracy psychologa z pacjentem.

Maria Moroz jest studentką III  roku w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Agroekologicznego w Żytomierzu. Wzięła udział w miesięcznym stażu w Pracowni Architektonicznej Aleksandry Wasilkowskiej w Warszawie. Podczas stażu opracowała  projekt 3D rozbudowy budynku mieszkalnego, pomagała w przygotowywaniu makiety  projektu Ratusza Miejskiego w Łomiankach oraz prowadziła badania dotyczące jakości wykonania  budynków po pierwszym roku ich eksploatacji.  

 

 

Poniżej przedstawiamy wybrane relacje stażystów i opinie firm o uczestnikach staży.

16.11.2015 11:26 opublikowano w Staże, kursy, szkolenia