Nic o Polonii bez Polonii!

7 sierpnia 2012 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło na swojej stronie internetowej „Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, który określa priorytety, jakimi MSZ będzie kierowało się rozpisując konkurs na dofinansowanie najlepszych projektów w 2013 r. Jednocześnie podsekretarz stanu Janusz Cisek zwraca się o konstruktywne uwagi i opinie, które mogą być wzięte pod uwagę i wykorzystane w ostatecznym kształcie konkursu.

>>Pobierz "Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."<<          

Cieszy fakt tak wczesnego opublikowania tego dokumentu i zapowiedź, że 2 października 2012 r. rozpisany zostanie konkurs na dofinansowanie „Współpracy z Polonią i Polami za granicą”, by projekty które zostaną zakwalifikowane mogły być realizowane od początku przyszłego  roku.

Mamy więc trochę czasu, aby wspólnie odnieść się do planów MSZ. Tą drogą zwracam się do wszystkich działaczy polonijnych i osób, którym bliskie są problemy Polonii i Polaków za granicą o nadsyłanie na adres Fundacji SEMPER POLONIA swoich przemyśleń i  uwag na temat planów Ministerstwa. Zależy nam też na nadsyłaniu konkretnych planów przedsięwzięć na 2013 r., które chcielibyście Państwo zrealizować przy wsparciu finansowym MSZ. Mimo trwających jeszcze wakacji liczymy na żywy oddźwięk naszych stypendystów i członków organizacji młodzieżowych, które wspiera Fundacja, by zgłosili nam jak najwięcej nowych projektów służących budowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polonii w swoich środowiskach.

Czekamy na korespondencję od Państwa do 15 września 2012 r.. Najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy cennymi książkami a fragmenty opublikujemy na portalu IUVENUM POLONIA.  Najbardziej wartościowe propozycje działań włączymy do projektów Fundacji SEMPER POLONIA na 2013 r.

Marek Hauszyld
Prezes Fundacji SEMPER POLONIA

10.08.2012 11:02 opublikowano w Komunikaty