Na praktykę do Ambasady

Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Dublinie zachęca do udziału w praktyce studenckiej w miesiącu wrzesień. Praktyka będzie miał charakter nieodpłatny i potrwa miesiąc.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę powinien biegle władać językiem angielskim i polskim oraz być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych. O przyjęcie na praktykę ubiegać mogą się także absolwenci studiów wyższych i szkół policealnych.

Największe szanse na przyjecie na praktykę mają studenci i absolwenci takich kierunków jak Ekonomia, Zarządzanie, Stosunki międzynarodowe i administracja. 

Praktyka ma charakter nieodpłatny. Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdu praktykanta do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia. Placówka nie pomaga i nie pośredniczy też w zorganizowaniu zakwaterowania na czas odbywania praktyki.  

Szczegółowe informacje rekrutacyjne oraz adresy, na które należy kierować zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Ambasady RP w Dublinie (kliknij). Zachęcamy i polecamy!

GR / www.dublin.polemb.net

27.08.2012 10:43 opublikowano w Staże, kursy, szkolenia