prof Jerzy Bralczyk

Jerzy Bralczyk – profesor, językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów i reklamy, postrach polityków i studentów (Instytut Dziennikarstwa UW), znakomity popularyzator języka polskiego, autor kilkudziesięciu książek. Dzięki uprzejmości Pana Profesora oraz Wydawnictwa „Iskry” publikujemy jego felietony z książki „Mój język prywatny”. www.bralczyk.pl

Chyba

CHYBA, MOŻE, PRAWDOPODOBNIE, przypuszczam, sądzę, wątpię. O takich słowach i o wyrażanych przez nie stanach był mój doktorat. Wziął się ten temat z mojego poczucia własnej niepewności. Nigdy nie mogłem zapamiętać oficjalnego tytułu rozprawy (naprawdę, nie jestem go pewny i dzisiaj, mimo raczej dobrej pamięci!). Pewnie dlatego, że późniejsza...więcej»


Cel

CZĘSTO MI SIĘ ZDARZAŁO, a i zdarza, że robię coś bez szczególnego zamierzenia. Tak jakoś wychodzi. Może dlatego, kiedy spotykam się z kimś, czyje działanie jest przemyślane, trochę mu zazdroszczę. Ale i mam lekko za złe. Przykro mi, że nastawienie na efekt osłabia samo działanie, czyniąc zeń tylko środek. Themerson mówił, że ostatecznym celem...więcej»


Ciało

RACZEJ NIE JESTEM zadowolony ze swojego ciała. Ma wiele złych stron. I zawsze właściwie miało. Z jednej strony było go za mało, bo jestem niski, z drugiej za dużo, bo jestem gruby. Jest mało sprawne. Ale to ciało to jest coś, co zdecydowanie lubię. Mam do niego podobny stosunek jak do ukochanego, ale nieudanego dziecka. A samo słowo „ciało”...więcej»