Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Fot. kalisz.pl
Miejsce w akademiku marzeniem większości polskich studentów. Fot. umcs.lublin.pl

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Fot. kalisz.pl

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Fot. kalisz.pl
Miejsce w akademiku marzeniem większości polskich studentów. Fot. umcs.lublin.pl

Miejsce w akademiku marzeniem większości polskich studentów. Fot. umcs.lublin.pl

Wybrzmiała „Gaudeamus Igitur”

Wakacji nastał kres. Prawie dwa miliony studentów, ponad 30 tysięcy doktorantów i 100 tysięcy pracowników naukowych z 456 wyższych uczelni rozpoczyna dziś nowy rok akademicki w Polsce. Rok znaczony reformą polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. – To będzie rok wielkich wyzwań – zapowiada minister nauki prof. Barbara Kudrycka. W życie wchodzi bowiem właśnie sześć ustaw reformujących naukę, a Sejm rozpoczyna właśnie prace nad kolejnymi.

Zmiany, zmiany

Początek roku akademickiego był tradycyjny. Odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” i „Gaudeamus Igitur”, były charakterystyczne togi władz uczelni, kwiaty, wręczenie nagród najlepszym wykładowcom i studentom oraz odebranie indeksów przez najzdolniejszych nowych żaków na forum całej uczelni. To, co nowe, uwypuklono w okolicznościowych przemówieniach i wykładach. A zmiany są spore.
   
Zgodnie z założeniami reformy system kształcenia studentów ma wychodzić naprzeciw potrzebom współczesnej polskiej gospodarki. Już w tym roku uczelnie wprowadzą w życie pierwsze zapisy nowego systemu Krajowych Ram Kwalifikacji. Ogólne standardy kształcenia zostaną zastąpione szczegółowym opisem kluczowych kompetencji, jakie w trakcie nauki powinien uzyskać student. Opuszczający mury uczelni absolwent ma posiadać wszelkie wymagane na rynku pracy umiejętności, co z pewnością ułatwi mu zawodowy start. Dzięki unifikacji standardów kształcenia i wprowadzeniu europejskiego systemu oceny kwalifikacji, bez przeszkód będzie mógł poszukiwać zatrudnienia także zagranicą. 

Więcej kasy

W tym roku wszystkich polskich studentów powinien ucieszyć również tzw. „pakiet finansowy”. Przy współpracy z Państwem polskie banki zmieniły zasady przyznawania kredytów studenckich. Dzięki 100% poręczeniu państwa preferencyjna pożyczka trafi do osób, które do tej pory nie były w stanie przedstawić bankowi wymaganego zabezpieczenia oraz najuboższej młodzieży. Studenci zyskają też możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu. Polskie koleje podniosły natomiast z 39% do 51 % ulgę na przejazdy studenckie.

Zmianom uległ także fundusz stypendialny. Aż trzy czwarte z puli środków publicznych przeznaczonych na pomoc w czasie studiów trafi do najbardziej potrzebujących studentów. Większą niż dotychczas pomoc otrzymają też studenci prowadzący badania naukowe. Swoje projekty będą mogli realizować m.in. przy współpracy z powołanym właśnie do życia Narodowym Centrum Nauki, które aż 20% swojego budżetu przeznaczy na badania prowadzone przez młodych naukowców.

Uczelnie walczą o względy studentów…

Poziom kształcenia w Polsce z pewnością podniesie obserwowana już rywalizacja uczelni o względy żaków. Niż demograficzny oraz wyjazdy młodych zagranicę zmusiły wiele placówek do wzbogacenia oferty programowej, zainwestowania w kadry i infrastrukturę. Prym wiodły tu szczególnie uczelnie prywatne. Kilka zdecydowało się nawet na połączenie sił.

– Za kilka lat na rynku zostaną tylko najlepsze i najsłabsze uczelnie. Znikną te średnie. Do najlepszych będą przychodzić studenci po dobre wykształcenie. Najsłabsze niewiele będą wymagać od studentów i będą „sprzedawać” dyplomy, nie oglądając się na etykę – twierdzi cytowany przez dziennik „Rzeczpospolita” prof. Witold Bielecki, prorektor niepublicznej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

... a studenci o mieszkania

Niżu demograficznego nie odczuły z kolei studenckie biura kwaterunkowe. Prawdziwe oblężenie znów przeżyły akademiki. Wielu żaków musiało się obejść smakiem. Niemal wszyscy studenci zmuszeni do szukania lokum na wolnym rynku narzekali na bardzo wysokie, wyższe w stosunku do ubiegłego roku, ceny najmu mieszkań. W zależności od miasta i lokalizacji za miejsce w domu studenta trzeba zapłacić ok. 270 zł/mies., za miejsce w samodzielnym mieszkaniu od 350 do nawet 800 zł./mies.


Nowy rok akademicki w liczbach:

1 927 762 – tylu studentów będzie uczyć się w polskich uczelniach w roku akademickim 2010/11
32 494 – tylu magistrów będzie kontynuować naukę na studiach doktoranckich
456 – tyle uczelni publicznych i niepublicznych działa w Polsce
101 841 – tylu uczonych i wykładowców poprowadzi w tym roku zajęcia akademickie

GR

01.10.2010 11:17 opublikowano w Informacje