Fot. chem.ug.edu.pl

Fot. chem.ug.edu.pl

Ucz się i prowadź badania w Polsce

W 2012 r. Polska po raz kolejny zachęca młodym naukowców i uzdolnionych humanistów z krajów byłego ZSRR i Bałkanów do odbycia studiów i staży naukowych w tym kraju. Oferuje miejsce na prestiżowych uczelniach i wysokie stypendia. Właśnie wystartował nabór do dwóch programów stypendialnych finansowanych ze środków państwowych. Projekty adresowane są także do młodzieży polonijnej.

Oba projekty adresowane są do osób, które posiadają już pewne osiągnięcia naukowe, są aktywne organizacyjnie i chcą wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w Polsce w krajach swojego zamieszkania.  

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców kierowany jest do kandydatów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji oraz z krajów Azji Środkowej i Kaukazu. Przewiduje odbycie stażu naukowego na jednym polskich uniwersytetów w formie jednorocznych, indywidualnych studiów uzupełniających w roku akademickim 2012/2013. Wysokość rządowego stypendium wynosi 1350 zł/miesiąc, zakwaterowanie i wyżywienie stypendyści pokrywają we własnym zakresie. Aplikacje do udziału w programie należy składać we właściwej terytorialnie Ambasadzie RP w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca br.

Koordynatorem i fundatorem programu „25 Stypendiów”, którego już XII edycja odbędzie się w tym roku, jest z kolei Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt adresowany jest do kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej i przewiduje odbycie 2-letnich, magisterskich „Studiów Wschodnich UW” w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. Uczestnicy projektu zostaną całkowicie zwolnieni z czesnego i otrzymają stypendium socjalne w wysokości 1350 zł/miesiąc. Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną do 15 marca br.

Szczegółowe informacje o obu programach można odnaleźć w dołączonych poniżej plikach. POLECAMY!

GR – 5.01.2012

05.01.2012 12:46 opublikowano w Informacje