Stypendyści programu im. Stanisława Grabskiego na rok akademicki 2011/12 z wizytą w NBP. Fot. Facebook
... i na Giełdzie Papierów Wartościowych. Czwarty od lewej Adam Sipowicz

Stypendyści programu im. Stanisława Grabskiego na rok akademicki 2011/12 z wizytą w NBP. Fot. Facebook

Stypendyści programu im. Stanisława Grabskiego na rok akademicki 2011/12 z wizytą w NBP. Fot. Facebook
... i na Giełdzie Papierów Wartościowych. Czwarty od lewej Adam Sipowicz

... i na Giełdzie Papierów Wartościowych. Czwarty od lewej Adam Sipowicz

Studiuj ekonomię z NBP

Narodowy Bank Polski od wielu lat wspiera studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR, kształcących się na kierunkach ekonomicznych w polskich uczelniach wyższych. Z programu stypendialnego im. Stanisława Grabskiego skorzystało już kilkuset polonijnych żaków, w tym także absolwenci stypendiów SEMPER POLONIA.

Aplikuj na wiosnę

Program stypendialny imienia słynnego polskiego polityka i ekonomisty z przełomu XIX i XX wieku, dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, skierowany jest studentów polskiego pochodzenia studiujących kierunki ekonomiczne, m.in. ekonomię, finanse i rachunkowość, gospodarkę przestrzenną, informatykę i ekonometrię, metody ilościowe i systemy informacyjne, stosunki międzynarodowe gospodarcze, zarządzanie. 

Program obejmuje:

- stypendium szkoleniowe, pozwalające zdobywać dodatkowe kwalifikacje i poszerzać wiedzę polonijnego studenta na  kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, stażach czy praktykach o charakterze edukacji ekonomicznej, oraz 

- stypendium socjalno – naukowe, pozwalające na podjecie lub kontynuację studiów ekonomicznych stacjonarnych I, II i III stopnia lub jednolitych magisterskich na polskich uczelniach lub w  ich filiach w krajach byłego ZSRR.

O stypendium ubiegać się mogą osoby pochodzące z krajów byłego ZSRR, mające polskie pochodzenie, będące słuchaczami studiów ekonomicznych na polskiej uczelni, nie pobierające stypendium rządu RP i spełniające inne warunki wymienione w Regulaminie programu (m.in. mające ocenę ze studiów wyższą niż 3,75). Wnioski stypendialne przyjmowane są wiosną każdego roku. Operatorem programu jest warszawska Fundacja „Wileńszczyzna”.

Oni już korzystają

W trwającym jeszcze roku akademickim 2011/12 ze stypendiów im. Stanisława Grabskiego korzysta kilkudziesięciu polonijnych studentów. 40-osobowa delegacja stypendystów programu, m.in. z Litwy, Ukrainy i Kazachstanu, gościła w dniach 14-16 maja w Warszawie. 

– W pierwszym dniu wizyty mieliśmy debatę oksfordzką w Szkole Głównej Handlowej, wykład o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Drugiego dnia spotkaliśmy się z prezesem NBP prof. Markiem Belką. Zwiedziliśmy również gmach Banku oraz siedzibę Giełdy Papierów Wartościowych. No i trzeciego dnia zwiedzanie Warszawy – informuje IUVENUM POLONIA Adam Sipowicz z Wilna tegoroczny stypendysta programu im. Stanisława Grabskiego.

Pan Adam to jeden z kilkunastu absolwentów programu stypendialnego Fundacji SEMPER POLONIA, kształcących się obecnie w Polsce i korzystających ze wsparcia NBP. 

Więcej o stypendiach im. Stanisława Grabskiego czytaj na stronie: http://www.stypendium.org/  

GR

25.05.2012 10:24 opublikowano w Informacje