Polski system stypendialny dziurawy jak szwajcarski ser

Studenci wyłudzają od uczelni stypendia socjalne, a system pomocy materialnej w szkołach wyższych łamie zapisy konstytucji – twierdzi rzecznik praw studentów i zapowiada interwencję u rzecznika praw obywatelskich.

Takie są wnioski z pierwszego, nieopublikowanego jeszcze raportu o pomocy materialnej na polskich uczelniach, do którego dotarł krakowski „Dziennik Polski”.

Został sporządzony na podstawie czterech tysięcy skarg, które napłynęły do biura RPS w ciągu kilku ostatnich lat. Raport ma zostać upubliczniony w połowie stycznia przyszłego roku i wówczas też trafi na biurko RPO oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, premiera oraz parlamentarzystów, pracujących nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.

– Raport obnaża błędy systemu stypendialnego w Polsce – podkreśla Robert Pawłowski, rzecznik praw studentów działający przy Parlamencie Studentów RP.

Tymczasem na pomoc materialną dla studentów idą gigantyczne pieniądze z budżetu państwa. Rocznie wszystkie uczelnie w kraju dostają do podziału około 1,5 mld zł (prawie 400 mln euro). Okazuje się, że część tej kasy jest wyłudzana przez sprytnych studentów.

Często wygląda to tak: – Bywa, że podjeżdżają pod uczelnię dobrymi samochodami, są świetnie ubrani, a do podania o przyznanie stypendium socjalnego dołączają zaświadczenie z urzędu skarbowego o zerowych dochodach – tłumaczy na łamach „Dziennika Polskiego” Jakub Jasiński, przewodniczący samorządu studentów UJ.

Jak to możliwe? Sposobów na osiągnięcie takiego dochodu jest przynajmniej kilka. Może być tak, że rodzina studenta prowadzi działalność gospodarczą i dochody wlicza w koszty jej prowadzenia. Stąd zero na zaświadczeniu z urzędu skarbowego.

Są jednak sztuczki większego kalibru. Studenci składając w urzędzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe wpisują niezgodnie z prawdą minimalne dochody. Biorą zaświadczenie i zanoszą je na uczelnię, a następnie biegną z powrotem do urzędu, by złożyć korektę zeznania z prawdziwymi dochodami.

Sprytni ci nasi studenci.

MT

17.12.2010 11:08 opublikowano w Informacje