Nowy portal dla przyszłych studentów

30 września br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło interaktywną bazę wybierzstudia.nauka.gov.pl, prezentującą ofertę wszystkich działających w Polsce szkół wyższych. Dzięki bazie przyszli studenci będą mogli wybrać studia zgodnie ze swoimi  zainteresowaniami, dostosować wybór przedmiotów maturalnych do wymagań uczelni, czy znaleźć odpowiedni profil studiów na uczelni w pobliżu miejsca zamieszkania. Kandydaci na studia będą mogli znaleźć na portalu  informacje m.in. o liczbie studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus, a także filtrować dane według sześciu kategorii: nazwy uczelni, lokalizacji, kierunku studiów, przedmiotów maturalnych oraz rodzaju uczelni (np. publiczna lub niepubliczna) i trybu studiów.
 - Chcemy żeby decyzje młodych ludzi dotyczące wyboru studiów były jak najbardziej przemyślane. Oferta edukacyjna polskich uczelni jest bardzo bogata i różnorodna. To oczywiście  bardzo dobrze, choć uczniom stojącym przed ważnym życiowym wyzwaniem jakim jest wybór studiów może być trudno odnaleźć się w gąszczu informacji. Portal „Wybierz Studia” ma ułatwić im podejmowanie mądrych decyzji  – powiedziała minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Bobińska-Kolarska. /gż/

Więcej informacji na stronie:  wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

01.10.2014 10:26 opublikowano w Informacje