Nowe kierunki studiów.

Niż demograficzny i zmniejszająca się liczba kandydatów na studia daje się we znaki polskim państwowym i prywatnym uczelniom. W celu zachęcenia jak największej liczby maturzystów do studiowania powstają nowe, niebanalne kierunki.

Hipologia, informacja w e-społeczeństwie, hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich, scenopisarstwo, ekonomika obronności, heraldyka, weksylologia, sfragistyka, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania  – to kilka nowych, specjalistycznych propozycji studiów jakie oferują polskie uczelnie. 

Hipologia i jeździectwo to studia traktujące o koniu domowym, jego budowie, fizjologii i hodowli  obejmujące także historię hodowli.

Zarządzanie zapisami informacyjnymi oraz informacja w e-społeczeństwie to oferta dla przyszłych specjalistów sieciowych, researcherów, mechatroników, webmasterów, brokerów, selektorów informacji, teleinformatyków.

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich przygotuje fachowców z zakresu chowu i hodowli zwierząt towarzyszących człowiekowi oraz fachowców zajmujących się relacjami człowiek – zwierzę w środowisku przyrodniczym.

Absolwenci scenopisarstwa  wyposażeni zostaną w praktyczne i teoretyczne umiejętności pisania scenariuszy. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę z takich przedmiotów jak: dramaturgia, psychologia filmu, historia filmu, narracja.

Ekonomika obronności jest nauką o przygotowywaniu i wykorzystaniu potencjału gospodarczego, militarnego i społecznego niezbędnego dla zapewnienia państwu zdolności obronnej i bezpieczeństwa.

Studenci  heraldyki, weksylologii czy sfragistyki zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia poszukiwań materiałów genealogicznych, opracowania wyników badań i fachowej rekonstrukcji dziejów rodzin i przodków.

Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania to angielskojęzyczna oferta studiów  dla przyszłych specjalistów w sektorze gier komputerowych jako projektantów rozrywki interaktywnej oraz tłumaczy specjalizujących się w lokalizacji gier komputerowych i oprogramowania.

Inne niszowe kierunki studiów to: stosowana psychologia zwierząt, geoekologia, logistyka mediów, archeologia podwodna, pomorzoznawstwo oraz studia podyplomowe z zarządzania parafią.

29.06.2012 14:43 opublikowano w Informacje