Fot. ud.edu

Fot. ud.edu

(Nie) pewna przyszłość Erasmusa

Wraz z rosnącą temperaturą debaty unijnych polityków w Brukseli na temat kształtu budżetu Wspólnoty na lata 2014-20, mnożą się głosy o ewentualnym wygaszeniu części programów UE. W tym kontekście mówi się m.in. o unijnym programie wymiany studentów i wykładowców „Erasmus”. Czy inicjatywie, która w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zaangażowała miliony młodych Europejczyków grozi likwidacja?

Sytuacja jest skomplikowana. Największe kraje UE, w szczególności płatnicy netto unijnego budżetu , czyli kraje które więcej wpłacają niż otrzymują ze wspólnej kasy, domagają się radykalnych cięć w wydatkach UE. Swoje żądania argumentują kryzysem gospodarczym, którego kolejna fala obejmuje właśnie stary kontynent. Największych cięć w wydatkach wspólnoty domaga się Wielka Brytania, która od tego uzależnia swoje pozostaniem w szeregach członków Wspólnoty.

Większość krajów, w tym także te, które otrzymują więcej niż wpłacają, w tym Polska, zgadza się na ograniczenie wydatków Unii, ale nie tak znacząco jak chce tego premier Zjednoczonego Królestwa David Cameron (mówi nawet o 200 mld euro). Polska, Litwa, Czechy czy Hiszpania jednym głosem mówią o potrzebie kontynuacji europejskiej polityki spójności i wymiany kulturalnej czy naukowej, realizowanej przez szereg unijnych programów i inicjatyw, takich jak m.in. „Erasmus”.

Spekulacje dotyczące ew. wygaszenia „Erasmusa” wywołała w październiku Komisja Europejska, która poprosiła o „znaczne” zwiększenie dostępnych środków na pokrycie kosztów niektórych unijnych programów jeszcze w bieżącym roku. Rzecznik KE ds. budżetu potwierdził później, że „mamy coraz mniej pieniędzy w Erasmusie”. Uspokoił jednak, że większość stypendiów już została wypłacona. Jednocześnie zauważył, że problemy z budżetem na rok 2012 „będą miały wpływ na negocjacje budżetu na rok 2013”.

Jaka więc przyszłość czeka Erasmusa w kolejnych latach wobec problemów w roku bieżącym i dążeniach krajów członkowskich do ograniczania wydatków UE? – Program Erasmus ma się bardzo dobrze, w najbliższym czasie nie grozi mu likwidacja – zapewnia Anna Atłas, dyrektor zarządzającego w Polsce Erasmusem programu „Uczenie się przez całe życie”. Zaznacza jednak, że sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej jest skomplikowana, a negocjacje budżetowe dynamiczne i "(...) nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja budżetowa UE w kolejnej perspektywie finansowej 2014-20." - Tutaj czekamy na wyniki negocjacji - mówi.

Program „Erasmus” uruchomiono w 1987 r. jako Europejski Program Działań na rzecz Mobilności Studentów. Obecnie w programie uczestniczą 33 kraje. W ciągu 25 lat jego istnienia skorzystały z niego 3 mln Europejczyków: studentów i pracowników akademickich, w tym wielu Polaków i osób polskiego pochodzenia. Uczestnikami programu było też wielu stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA, głównie z Litwy i Łotwy.  

GR

23.11.2012 10:45 opublikowano w Informacje