Młodzi Polacy marzą o ucieczce za granicę

Prawie 60% polskich studentów chce wyjechać do pracy w innym kraju. Niechęć do porzucenia kraju deklaruje tylko co piąty. Eksperci biją na alarm!

Wyniki badań n a ten temat opisuje dziennik gospodarczy „Puls Biznesu”. Oprócz Polski, przeprowadzono je również w Czechach oraz na Słowacji, Litwie i Łotwie. Marnym pocieszeniem jest dla nas fakt, że tam wyniki są jeszcze gorsze – 70% deklaruje naszych młodych sąsiadów planuje wyjazd poza granice swojego kraju.

Przyczyny są wszędzie podobne. Podobnie jak w innych krajach regionu, młodym ludziom trudno w Polsce znaleźć pracę. Często wyrażają opinię, że do tego potrzebne są przede wszystkim znajomości. Tymczasem zachód kojarzy się z uczciwą i przede wszystkim dobrze płatną posadą.

Krajowe firmy nie chcą przyjmować absolwentów uczelni, bo ci nie mają doświadczenia zawodowego. Zamiast wydawać pieniądze na dodatkowe szkolenia, wolą wziąć kogoś, kto już pracował w danej branży. Poza tym sytuacja gospodarcza na świecie w ostatnich latach nie sprzyjała tworzeniu nowych miejsc pracy.

Grozi nam masowy odpływ młodych, wykształconych pracowników — ostrzega firma doradcza Deloitte. Ponad połowa studentów w Polsce (59,1%) deklaruje, że wyjechaliby za granicę, gdyby mieli ciekawą ofertę pracy — wynika z badania Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. Niechęć do wyjazdów deklaruje tylko co piąty student (19,7%). W dodatku odsetek osób skłonnych do wyjazdu stale rośnie.

— To są alarmujące wyniki. Młodzi, wykształceni Polacy mówią wprost, że chętnie zamieszkają za granicą. Tam będą płacić podatki, tam będą pracować na wzrost gospodarczy i tam utrzymywać emerytów. Musimy zrobić wszystko, żeby ich zatrzymać — mówi Rafał Antczak, wiceprezes Deloitte w rozmowie z „Pulsem Biznesu”.

MT

29.03.2011 14:55 opublikowano w Informacje