Kanada chce młodych i wykształconych

Kraj spod znaku klonowego liścia zmienia zasady imigracji dla osób, które chcą podjąć pracę. Premiowane będą młody wiek i znajomość języków, w mniejszym stopniu doświadczenie zawodowe. Łatwiej jednak będzie można nostryfikować dyplom.

Działania kanadyjskiego rządu związane są z dostosowaniem imigracji zarobkowej do rynku pracy, na którym wielu przybyszy, m.in. z uwagi na problemy językowe, nie potrafi znaleźć zatrudnienia i obciąża budżet kraju w postaci pobierania świadczeń zdrowotnych i socjalnych. Działania maja na celu także ograniczenie możliwości wyłudzania wiz. Nowe zasady przyjmowania imigrantów wejdą w życie prawdopodobnie w przyszłym roku. Co przewidują?

W systemie punktowym oceny imigrantów, przyznawanych m.in. za znajomość języków, wiek, wykształcenie, zwiększy się ilość oczek przyznawanych za znajomość języków urzędowych Kanady – za znajomość jednego języka będzie można dostać teraz 24 punkty, wcześniej 16. Zmienią się też punktowe widełki za wiek imigranta – maksymalną wartość 12 pkt. będą mogły uzyskać osoby w wieku od 18 do 35 lat, wcześniej taka ilością punktów premiowano osoby w wieku 21-49 lat. 

Zgodnie z przedstawionymi ostatnio planami mniejszą liczbę punktów będzie można uzyskać z kolei za doświadczenie zawodowe (z 21 na 15) – kanadyjski rząd wychodzi z założenia, że zagraniczne doświadczenia mniej mówią o możliwościach danej osoby w Kanadzie. Na dodatkowe punkty będą mogły liczyć też osoby, których partner życiowy włada angielskim lub francuskim. Maksymalnie imigrant może uzyskać 100 pkt., minimalny pułap otrzymania zgody na przyjazd to 67 pkt. Swoje szanse można sprawdzić na stronach internetowych ambasady Kanady w danym kraju.

Jednocześnie kanadyjski rząd podejmuje działania zmierzające do uproszczenia procedur związanych z uznawaniem wykształcenia. Jak podaje PAP, umowa o wolnym handlu miedzy Kanadą a Unią Europejską, zawierające odpowiednie zapisy w tym zakresie, ma zostać podpisana w przyszłym roku.  

34-milionowa Kanada przyjmuje co roku ok. 250 tys. nowych imigrantów, w tym wielu Polaków. Przybyszy kuszą relatywnie wysokie zarobki oraz łagodne prawo imigracyjne, pozwalające ubiegać się o obywatelstwo już po trzech latach posiadania prawa stałego pobytu.

GR / PAP

29.08.2012 15:00 opublikowano w Informacje