Collegium Novum UJ. Fot. wikimedia

Collegium Novum UJ. Fot. wikimedia

Jagiellonka najlepsza!

Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce w prestiżowym „Rankingu Szkół Wyższych 2012” przygotowanym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. Na podium zestawienia znalazły się także Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tegoroczny Ranking, już 12. w historii, objął ponad 250 uczelni publicznych i niepublicznych.

W pierwszej piątce najlepszych polskich uczelni akademickich znalazły się także Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska. 

Wśród niepublicznych uczelni magisterskich triumfowała warszawska Akademia Leona Koźmińskiego. W zestawieniu najlepszych niepublicznych uczelni licencjackich oraz państwowych wyższych szkół zawodowych zwyciężyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Kaliszu.

Przygotowując ranking dziennikarze „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, wspierani przez 11-osobową kapitułę pod przewodnictwem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera, brali pod uwagę takie kryteria jak prestiż uczelni (mierzony m.in. preferencjami pracodawców i wyborami olimpijczyków), potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność (liczba zgłoszonych i uzyskanych patentów), warunki studiowania (liczba wykładowców np. z tytułem profesorskim) i umiędzynarodowienie uczelni (liczba studiujących w językach obcych).

Poza rankingiem głównym przygotowano także ranking w 15 grupach kierunków studiów, który wskazuje mocne strony uczelni i jest szczególnie pomocny kandydatom na studia. Aż w siedmiu z nich dominował Uniwersytet Warszawski: kierunki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, ścisłe, psychologia, filologia i języki obce oraz nauki polityczne.

W innych grupach kierunków najlepsze okazały się: Uniwersytet Jagielloński - kierunki prawne i kierunki pedagogiczne, Szkoła Główna Handlowa - kierunki ekonomiczne, Collegium Medicum UJ - kierunki medyczne, Politechnika Warszawska - kierunki techniczne oraz architektura i budownictwo, Akademia Górniczo-Hutnicza - kierunki IT, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Pełny „Ranking Szkół Wyższych 2012” w Polsce dostępny jest na stronie www.ranking.perspektywy.pl.  

GR / PAP

15.05.2012 10:11 opublikowano w Informacje