Od lewej: (Organizator) Katarzyna Walkowska, (Goście specjalni) Anna Bakuła i Piotr Bakuła, (Organizatorzy) Wojciech Białek, Agata Bartczak

Od lewej: (Organizator) Katarzyna Walkowska, (Goście specjalni) Anna Bakuła i Piotr Bakuła, (Organizatorzy) Wojciech Białek, Agata Bartczak

Irlandia: Działania Centrum Together-Razem

Dzięki wsparciu Fundacji SEMPER POLONIA przy działającym w Cork Centrum Together-Razem,  powstał Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). W punkcie można uzyskać pomoc w zakresie rozwiązywania problemów socjalno-prawnych i terapii psychologicznej. 
Pomoc jaką możemy uzyskać w PIK adresowana jest do:

Osób, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej, doświadczanej przemocy lub trudnych przeżyć osobistych, a w szczególności do osób, które:

• doznają przemocy i potrzebują pomocy w planowaniu strategii działania lub zaopatrzenia w różne formy wsparcia, pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej;

• doświadczyły przestępstw przeciw życiu, zdrowiu i potrzebują wsparcia psychologicznego, porad prawnych bądz socjalnych;

• są w stanie ostrego stanu kryzysu emocjonalnego spowodowanego, na przykład: śmiercią osoby bliskiej i przeżywaniem żałoby, doznanym gwałtem, nagłym załamaniem planów życiowych, gwałtownymi zmianami, utratą pracy itp.

Działalność PIK współfinansowana jest  ze środków finansowych, otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.". 

Projekt trwa do 31.12.2013 r.

Centrum Together-Razem jak co roku, zorganizowało ogólnoirlandzki Zlot Trzeźwości dla Polonii (dofinansowany przez Urząd Miasta w Cork), promujący zdrowy tryb życia. Gośćmi specjalnymi była dwójka znakomitych psychologów i trenerów z Polski: Anna i Piotr Bakuła. Podczas zlotu psycholodzy szkolili wolontariuszy Centrum Together-Razem z zakresu interwencji kryzysowej a także przeprowadzali warsztaty terapeutyczne dla Polonii pt. „Polubić siebie”.

Ponadto organizacja już drugi rok z rzędu zaprasza na „Cork Woman’s Mini Maraton”. Uczestnicy wystartują 15 września w ramach integracji oraz przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Celem tegorocznego maratonu jest promowanie tolerancji dla odmienności ze względu na rasę, kolor skóry, a także język, wyznanie, wiek, narodowość czy pochodzenie etniczne.

 

Kontakt:

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w biurze Together-Razem Centre
Środa od 10.00 do 19.00
Czwartek od  10.00 do 13.30

17 George’ Quay
Cork, Irlandia
Tel.: 0214967743
Strona: www.together-razem.org
Facebook:  https://www.facebook.com/together.razem

AM

30.08.2013 11:01 opublikowano w Organizacje społeczne