Włochy: Dwutygodnik polonijny „Nasz Świat”

„Nasz Świat” to dwutygodnik informacyjny dla Polaków we Włoszech, lider polonijnego rynku prasowego w tym kraju (8 korespondentów na terenie całych Włoch). Ukazuje się do 2004 roku nakładem rzymskiego wydawnictwa „Stranieri in Italia”, specjalizującego się w prasie obcojęzycznej (wydaje 15 tytułów).

Nakład gazety to 17‐20 tys. egzemplarzy – gazeta jest w całości redagowana przez zespół polskojęzyczny. Objętość magazynu to 16 stron. Gazeta dystrybuowana jest na terenie całego obszaru Republiki Włoskiej w cenie 1 euro. 

Równolegle do dwutygodnika działa portal internetowy www.naszswiat.net

Kontakt

via Eleonora Duse 53, 00197 Rzym, Włochy 
Tel.+39 06 943545 13
fax. +39 06 9799 8632
e-mail: naszswiat@stranieriinitalia.it
www.naszswiat.net 

27.04.2012 10:02 opublikowano w Media polonijne