Wielka Brytania: Miesięcznik „East Midlands po Polsku”

Gazeta kierowana jest do polskiej społeczności mieszkającej na obszarze regionu East Midlands (Nottingham, Leicester, Derby, Lincoln). Pierwszy numer ukazał się w marcu 2007 r.

Gazeta ma formę bezpłatnego miesięcznika i jest aktualnie dystrybuowana w nakładzie 3 tys. egzemplarzy (do marca br. dodatkowy tysiąc egzemplarzy gazety drukował i dystrybuował we własnym zakresie Konsulat RP w Manchesterze, ale w związku ze zmianą formatu gazety z A4 na A3 i brakiem odpowiedniej drukarki instytucja zrezygnowała z tej inicjatywy). Gazeta dostępna jest także w Internecie pod adresem www.empp.co.uk. Objętość gazety to 8 stron.

Magazyn informuje m.in. o ważnych wydarzeniach lokalnych i regionalnych, o prawach obowiązujących w Wielkiej Brytanii, zagadnieniach społeczno-politycznych mających znaczenie dla życia Polonii w tym kraju. Jak szacuje wydawca, gazetę czyta regularnie ok. 12 tys. osób, z których przeszło 90% uważa – jak ujawniło badanie ankietowe przeprowadzone latem tego roku –, że gazeta pomaga im „poznać lepiej polską społeczność w East Midlands” i „redukuje poczucie odizolowania w obcym środowisku”. 

Wydawcą tytułu jest polonijna organizacja społeczno-charytatywna „The Signpost to Polish Success” (SPS). Organizacja prowadzi w Nottingham biuro informacyjne, w którym polscy migranci otrzymują pomoc np. w rejestracji do lekarza, zapisu dziecka do szkoły, negocjacji w sprawie opłaty rachunków czy podpisania umowy najmu mieszkania. SPS prowadzi także zajęcia z języka angielskiego, organizuje warsztaty przygotowujące Polaków do podjęcia pracy na rynku brytyjskim, współpracuje z Policją w zakresie ochrony praw emigrantów, organizuje wycieczki, uroczystości patriotyczne, wystawy, pracuje z wolontariuszami. 

Kontakt

Tennyson, Unit B
Forest Road West
Nottingham NG7 4EP
Nottinghamshire

Tel: +44-0115-9781-396
www.empp.co.uk

24.04.2012 09:58 opublikowano w Media polonijne