USA: Dwutygodnik Polonijny „Biały Orzeł”

„Biały Orzeł” jest największym aktualnie polonijnym tytułem prasowym w USA pod względem zasięgu. Gazeta ma 5 wydań regionalnych i ukazuje się w 19 stanach (Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Floryda, Georgia, Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania, Kalifornia, Oregon, Waszyngton, Nevada, Utah, Arizona, Teksas, Colorado) w nakładzie 40 tys. egzemplarzy (dystrybucja m.in. w polskich kościołach, organizacja, firmach). Objętość magazynu to 24 strony.

Gazeta ma formę bezpłatnego dwutygodnika i jest wydawana przez White Eagle Media, LLC z Bostonu. Twórcami i właścicielami firmy są dwaj młodzi polscy przedsiębiorcy, którzy wiedzę i Polonii i jej potrzebach zdobywali m.in. pracą „pro bono” w Kongresie Polonii Amerykańskiej. 

Redakcja gazety mieści się w Bostonie (edycja tekstów lokalnych, druk) i Rzeszowie (część edytorska dotycząca Polski oraz skład), tytuł charakteryzuje wysoki standard wydawniczy oraz różnorodność treści.  

Gazeta pełni w USA bardzo ważną rolę. Jest bowiem jedynym – poza stanem Nowy Jork – pismem w języku polskim, w którym można odnaleźć treści dotyczące bezpośrednio Polaków w danych stanie (relacje z imprez polonijnych, wywiady z twórcami lokalnej kultury polonijnej, prezentacja działalności lokalnych organizacji społecznych i kulturalnych, kalendarz imprez), a także informacje o dyżurach „w terenie” polskich konsulów, adresy lokali wyborczych, czy też treści dotyczące zmian w amerykańskim prawie emigracyjnym. 

Gazeta aktywnie angażuje się w inicjatywy polonijne, sama je także inicjuje, tak jak to było m.in. z kampanią „Polonia Votes 2008” zachęcającą Polonię amerykańską do głosowania w wyborach prezydenckich w USA czy też akcją zachęcającą władze Bostonu do oficjalnego uznania polskiej dzielnicy w tym mieście i nadania jej nazwy „Polski Trójkąt”.

Mimo kryzysu gospodarczego, który dotknął wiele amerykańskich przedsiębiorstw, w tym także media polonine w tym kraju, White Eagle Media nie zarzuca planów rozszerzenia zasięgu „Białego Orła” kolejne skupiska polonijne w USA. W 2012  r. wydawnictwo zamierza utworzyć nowe, tzw. narodowego wydanie "Białego Orła", które w miesięcznym cyklu wydawniczym będzie się ukazywało wszędzie tam w USA, gdzie obecni są Polacy, ale nie mają dostępu do polskiej prasy, a więc w Michigan, gdzie mieszka ok. 850 tys. osób przyznających się do polskiego pochodzenia, Wisconsin (500 tys.), Minnesota (250 tys.), Maryland (180 tys.), Indiana (180 tys.) Wirginia (125 tys.) i Missouri (90 tys.). Plany wydawnicze White Eagle Media LLC obejmują też Alaskę i kilkusetosobową grupę mieszkających tam rodaków. Szacowana grupa odbiorców wydania narodowego „Białego Orła” w tych stanach to ok. 70 tys. osób. Planowany nowy magazyn będzie się ukazywał na początku każdego miesiąca. Dystrybuowany będzie m.in. poprzez polskie organizacje, szkoły języka polskiego i parafie, oraz liderów lokalnych społeczności polonijnych. 

Kontakt

White Eagle Media, LLC
One Wadleigh Place
Boston, MA 02127
www.whiteeaglenews.com

Tel.: +1-617-269-5600
Infolinia: 1-800-668-0667
Fax: (617) 977-9270

Redaktor zarządzający: Marcin A. Bolec: editor@remove-this.whiteeaglenews.com

Wydawca: Dariusz Barcikowski: publisher@remove-this.whiteeaglenews.com

24.04.2012 09:21 opublikowano w Media polonijne