Niemcy: Miesięcznik „Polonia Berlin”

Bezpłatna publikacja ma obecnie nakład 6 tys. egzemplarzy i rozprowadzana jest w tradycyjnie polskich miejscach niemieckiej stolicy: kościoły, sklepy, etc. Aktualnie tytuł dostępny jest w internecie.

Magazyn liczy 20 stron i zawiera m.in. porady dotyczące spraw socjalnych, prawnych, ekonomicznych. Posiada też dział ogłoszeń i rozrywki. 

Otwarta formuła gazety daje możliwość prezentowania swoich osiągnięć i twórczości szerokiemu środowisku polonijnemu Berlina. 

Kontakt

Kreuzbergstr.72, 10965 Berlin, Niemcy
e-mail: gazeta@poloniaberlin.de
http://gazeta.poloniaberlin.de/archiwalne-numery-gazety

27.04.2012 10:07 opublikowano w Media polonijne