Irlandia: Miesięcznik „Polonia Extra”

„Polonia Extra” jest bezpłatnym, 16-stronicowym miesięcznikiem, ukazującym się na irlandzkim rynku prasy polonijnej od 2010 roku. Nakład gazety to 10 tys. egzemplarzy.

Tytuł ma charakter lokalny i posiada wyodrębnione strony poświęcone polskim społecznościom żyjącym w największych skupiskach polonijnych w Irlandii. Na stronach ogólnych przekazywane są najważniejsze informacje z Irlandii i Polaki. 

Strony lokalne oraz bezpłatna formuła wyróżniają „Polonię Extra” z grona trzech polskojęzycznych publikacji ukazujących się obecnie w Irlandii.

Kontakt

16 Woodford Court, Clondalkin, Dublin 22, Irlandia
http://www.poloniaextra.com/
E-mail: redakcja@remove-this.poloniaextra.comhttp://redakcja@poloniaextra.com/

27.04.2012 09:34 opublikowano w Media polonijne