Belgia: Miesięcznik „Antwerpia po Polsku” Belgia

Odbiorcą gazety jest polonijna społeczność jednego z największych belgijskich miast Antwerpii. Tytuł ma formę bezpłatnego miesięcznika i dystrybuowany jest w nakładzie 1500 tys. egzemplarzy. Objętość magazynu to 40 stron.

Treści publikowane w magazynie dotyczą szerokiego spektrum i adresowane są także do starszego grona odbiorców; od kultury, historii, poprzez edukację i rynek pracy w Belgii, po turystykę i ścianę ogłoszeń lokalnych. Gazeta drukowana jest w Polsce, skąd transportem prywatnym dociera do Belgii. Charakteryzuje się różnorodnością form wypowiedzi (artykuły, wywiady, felietony) oraz wysokim standardem wydawniczym.

Wydawcą gazety jest Fundacja „Children of Europe”, organizację non profit z Antwerpii opiekująca się młodą Polonią z tego miasta i kraju poprzez niekonwencjonalne projekty artystyczne i edukacyjne (m.in. zajęcia z baletu klasycznego, tańca nowoczesnego, grafiki, warsztaty wokalne, naukę języka angielskiego, hiszpańskiego i niderlandzkiego). Fundacja realizuje też dzieło promocji polskiego dziedzictwa kulturalnego w Belgii poprzez wystawy czy happeningi.

Kontakt

tel: +32 489 823 803
info@remove-this.childrenofeurope.be

 

24.04.2012 10:06 opublikowano w Media polonijne