Australia: Magazyn internetowy „Bumerang Polski”

Magazyn internetowy „Bumerang Polski” adresowany jest do Polonii australijskiej, a także Polaków zainteresowanych Australią.

Oprócz roli informacyjnej – od powstania we wrześniu 2010 r. w magazynie ukazało się ponad 500 publikacji takich jak reportaże i fotoreportaże, wywiady, opinie i analizy, zapowiedzi wydarzeń, wiadomości z Polski, Australii i świata – serwis pełni także funkcję społecznościową, umożliwiając kontakt rodakom osiadłym w Australii, a także mieszkańcom Polski – osobom prywatnym ale i przedsiębiorcom – z rodakami mieszkającymi i pracującymi w tym regionie świata. Serwis aktywnie włącza się także w inicjatywy propolskie w Australii będąc jednym z patronów medialnych tak znanych wydarzeń jak „Polish Christmas Festival” czy „Kościuszko Run”, blisko współpracuje też z Konsulatem RP w Sidney.  

Aktualnie magazyn całości redagowany jest po polsku i w czynie społecznym – redaktorem naczelnym serwisu jest prezes Stowarzyszenia Bumerang Polski Krzysztof Bajkowski, jeden z najbardziej znanych polonijnych dziennikarzy w Australii. 

Kontakt

E-mail: redakcja@remove-this.bumerangmedia.com

24.04.2012 10:19 opublikowano w Media polonijne