Uczestnicy pierwszego walnego zjazdu PALA w Chicago A.D. 2011. Fot. www.palalib.org

Uczestnicy pierwszego walnego zjazdu PALA w Chicago A.D. 2011. Fot. www.palalib.org

USA: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Ameryce

Organizację zarejestrowano w 2010 r. Zrzeszając placówki biblioteczne z terenu USA, posiadające w swoich zbiorach kolekcje polskiej literatury i poezji, swoją działalnością Stowarzyszenie chce wywierać pozytywny wpływ na usługi świadczone na rzecz czytelników polskiego pochodzenia i osób zainteresowanych historią i kulturą Polski.

Zadania, jakie realizuje Stowarzyszenie to podnoszenie kompetencji zawodowych bibliotekarzy, propagowanie zrozumienia i szacunku dla polskiej historii i kultury poprzez rozszerzanie dostępu do wiarygodnych źródeł oraz wspieranie idei zakładania polskich działów w bibliotekach amerykańskich. Aktualnie trwają prace nad wypracowaniem jednolitych zasad obsługi czytelnika polsko i anglojęzycznego przez członków Stowarzyszenia pracujących z polskimi zbiorami oraz bazą danych zawierającej wyłącznie tytuły traktujące o prawdziwej historii Polski i Polaków. 

Kontakt

P.O. Box 7232, Prospect Heights, IL, 60070-7232, USA
www.palalib.org

24.04.2012 12:59 opublikowano w Organizacje kulturalne