Litwa: Zespół ludowy "Wilia" Wilno

Zespół folklorystyczny „Wilia” powstał 19 marca 1955 r. z inicjatywy polskich studentów Uniwersytetu Wileńskiego. Postępująca z roku na rok profesjonalizacja działalności zespołu, poszerzanie składu osobowego i programu artystycznego do dziś przyniosły efekt w postaci ponad 1,5 tys. koncertów w kilkunastu krajach świata.

Zespół wychował co najmniej dwa pokolenia śpiewaków, tancerzy i muzyków, z których wielu kontynuuje pracę artystyczną z nowymi zespołami, tworząc niektóre z nich, np. „Świtezianka” czy „Wilenka”. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w Polsce i na Litwie, m.in. miedzy innymi: odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” i medalem im. Oskara Kolberga. 

Aktualnie działalność grupy jest możliwa dzięki donacjom sponsorów, biletowanym koncertom za granicą, dotacjom polskich i litewskich instytucji kulturalnych oraz składkom członkowskim tancerzy i chórzystów.

Grupa jest otwarta na nowych członków - tancerzy, chórzystów, choreografów.

Kontakt:

Renata Brasel, kierownik i opiekun artystyczny zespołu:
renata.brasel@remove-this.gmail.com

29.08.2012 12:49 opublikowano w Organizacje kulturalne