Białoruś: Zespół ludowy „Chabry” Grodno

Polski Zespół Pieśni i Tańca „Chabry” został założony w 1996 r. przy Miejskim Oddziale Związku Polaków na Białorusi w Grodnie. Od samego początku, celem działalności grupy jest podtrzymywanie i promocja polskiej tradycji i zwyczajów ludowych różnych regionów Polski na Białorusi, nie tylko wśród miejscowej ludności polskiego pochodzenia.

Zespół „Chabry” liczy obecnie ok. 40  osób i ma charakter grupy młodzieżowej. Formację taneczną tworzą 24 osoby, wokalną 10, zaś instrumentalną 6.

W swoim repertuarze zespół ma pieśni i tańce ludowe różnych regionów Polski, popularne piosenki biesiadne, polskie tańce narodowe, pieśni i tańce ukraińskie oraz białoruskie. Zespół daje liczne występy na Białorusi oraz często odwiedza Polskę, ostatnio przy okazji XV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. 

W 2002 r. zespołowi „Chabry” nadano oficjalny tytuł „zespołu ludowego”. 

Kontakt: 

grogowski@remove-this.iuve.pl 

21.11.2012 10:14 opublikowano w Organizacje kulturalne