Żytomierz (Ukraina)

Dane teleadresowe: 

Żytomierski obwód
Baranowski rejon
wieś miejskiego typu Dowbysz
ul. Kościelna 9
12724 Ukraina
stypendysci_fsp_zytomierz@remove-this.o2.pl

Żytomierski Klub Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA powstał w grudniu 2007 r. Priorytetem dla Klubu są wszelkie działania na rzecz integracji i konsolidacji młodzieży polskiego pochodzenia, realizacja inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej społeczności polskiej oraz działania związane z kreowaniem dobrego wizerunku Polski i zachowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego.

Członkowie klubu organizują: szkolenia, warsztaty i kursy skierowane do młodzieży polskiego pochodzenia, obchody uroczystości i świąt narodowych, prace porządkowe na cmentarzach polskich; wyjazdy historyczne i rajdy odkrywców, olimpiady z języka polskiego, historii, kultury i literatury polskiej, konkursy dla dzieci i młodzieży polskiej oraz akcje charytatywne. Klub przy realizacji projektów współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej z Żytomierza. Obecnie prezesem Klubu jest Irena Umańska. 

Członkowie zarządu klubu: 

Prezes Klubu - Aleksy Kuc
Dane kontaktowe: +380985268141, gadalekspax@remove-this.gmail.com
stypendysci.fsp.zytomierz@remove-this.onet.eu
 
Zastępca Prezesa - Eugeniusz Szewczuk
Dane kontaktowe: + 380731506131, Zhenyua03@remove-this.gmail.com
stypendysci_info.fsp.zytomierz@remove-this.onet.eu

Przykładowe projekty zrealizowane przez Klub Stypendystów z Żytomierza w 2011 r.: 

  • XII Olimpiada z języka polskiego i literatury polskiej.
  • Akcja charytatywna dla polskich pierwszoklasistów ze szkół podstawowych nr 17 i 36 w Żytomierzu.
24.02.2012 15:37 opublikowano w Kluby Stypendystów