Mińsk (Białoruś)

Klub Stypendystów w Mińsku jest organizacją zrzeszającą byłych i obecnych stypendystów Fundacji, liczy około 80 członków.

Zadaniem klubu jest: 

- realizacja imprez i spotkań m.in. świąt narodowych i religijnych 
- organizacja Rajdów Odkrywców, podczas których młodzież polskiego pochodzenia ma okazję poznać polską kulturę i historię. 
- organizacja prac porządkowych na polskich cmentarzach. 
- organizacja szkoleń oraz warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe młodzieży polskiego pochodzenia. 

Przykładowe projekty zrealizowane przez Klub Stypendystów w Mińsku w 2011 r.:

- organizacja rajdu odkrywców do Lidy oraz do Katynia.
- organizacja spotkań okolicznościowych z okazji Andrzejek, Świąt Wielkanocnych czy Bożego Narodzenia.

opublikowano w Kluby Stypendystów