Lwów (Ukraina)

Dane teleadresowe:

Adres: ul. Rylejewa 9/6, 79000 Lwów, Ukraina
Telefon: +380969526432
Email: eugene.salo@remove-this.gmail.com
Strona internetowa: www.lwowksp.at.ua
Grupa Facebook: Klub Stypendystów Fundacji Semper Polonia obwód Lwowski

Lwowski Klub Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA został stworzony w 2005 roku. Klub zrzesza młodzież polskiego pochodzenia z Lwowa oraz z lwowskiego obwodu konsularnego, jego aktualnym prezesem jest Eugeniusz Salo.

Główne celę działalności Klubu:

- pobudzanie świadomości narodowej i minimalizacja procesów asymilacyjnych w środowisku młodych Polaków na Ukrainie;
- pogłębienie procesów integracyjnych i aktywizacja działalności młodzieży polskiego pochodzenia na Ukrainie oraz jej integracja z młodzieżą z Polski i innych krajów europejskich.
- pogłębienie wiedzy historycznej polskiej młodzieży ze Lwowa i przyległych miejscowości o Ojczystym kraju;
- kształtowanie grupy przyszłych liderów środowiska polskiego na Ukrainie;

Klub współpracuje z Konsulatem Generalny RP we Lwowie, Organizacją Polskich Kombatantów Wojny Światowej 1939-1945 i Osób Represjonowanych miasta Lwowa, gazetą „Kurier Galicyjski”, radio „Lwowska Fala” oraz z klubem sportowym LKS „Pogoń Lwów”.

Członkowie zarządu Klubu: 

Andrzej Leusz, Ilona Petryk, Dominika Pasternicka, Marta Olejnik.

Przykładowe projekty zrealizowane przez Klub Stypendystów ze Lwowa w 2011 r.:

- konferencja młodzieżowa „Problemy i perspektywy zrzeszenia młodzieży polskiego pochodzenia” w Samborze.
- pomoc świąteczna dla kombatantów II Wojny Światowej i osób represjonowanych miasta Lwowa.

opublikowano w Kluby Stypendystów