W czasie prac na Cmentarzu Polskim

W czasie prac na Cmentarzu Polskim

Uporządkowano groby na Cmentarzu Polskim w Żytomierzu

Tradycyjnie już członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu, wspólnie z działaczami Klubu Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA Obwodu Żytomierskiego, przeprowadzili w październiku prace porządkowe na miejscowym Cmentarzu Polskim. Dla wielu spośród dwudziestu uczestników tej akcji była to okazja do oddania hołdu zmarłym przodkom, którzy spoczęli w tej ziemi, ale też do odkrycia kolejnych polskich śladów na Żytomierszczyźnie. Warto bowiem przypomnieć, że na Cmentarzu Polskim pochowano wielu wybitnych synów narodu polskiego – biskupów, kapłanów, lekarzy, nauczycieli i zwykłych ludzi, którzy wpisali się swoją polskością w historię tego miasta i ziem, kiedyś należących do Polski.

Na podstawie informacji Walentyny Księdzuk

pp  

31.10.2013 13:54 opublikowano w Działamy