„Kurier Galicyjski” świętuje piąte urodziny!

Pierwszy numer niezależnego dwutygodnika Polaków na Ukrainie ukazał się 15 sierpnia 2007 r. Dorobek gazety, partnera medialnego IUVENUM POLONIA to m.in. przeszło tysiąc publikacji i współorganizacja niezliczonej liczby wydarzeń dla rodaków i Ukraińców zainteresowanych Polską i Polakami.

„Jesteśmy pismem w pełni niezależnym. (…) Jesteśmy natomiast otwarci na współpracę ze wszystkimi środowiskami, organizacjami i innymi zrzeszeniami, nie tylko polskimi (…). Zawsze chętnie będziemy przedstawiać ich dokonania i problemy. Chcemy przy tym współpracować ze wszystkimi, którym drogie jest słowo polskie i polska kultura. Szanujemy i chcemy przedstawiać (…) dokonania narodów i środowisk, żyjących razem z nami na tej ziemi. (…) Będziemy też wspierać oparte na prawdzie porozumienie pomiędzy narodem polskim i ukraińskim. Tak jak racją stanu jest wspólna europejska droga – czytam w słowie wstępnym do pierwszego, ledwie kilkustronicowego numeru „Kuriera…”

Przez cały czas polonijna gazeta jest wierna tym deklaracjom. I dynamicznie się rozwija. „Kurier Galicyjski” 2012 to kolorowy, 32-stronicowy dwutygodnik wypełniony artykułami, wywiadami, felietonami, sprawozdaniami czy interwencjami, sprawami bieżącymi i historią, ale i humorem czy ogłoszeniami. „Kurier..” to także prężny portal internetowy www.kuriergalicyjski.com czy dwujęzyczny kwartalnik i portal „Wolni z Wolnymi”. Plany edytorskie redakcji zakładają też rychłe uruchomienie dodatku dla dzieci – „Polak Mały”.

Od początku gazeta aktywnie angażuje się w propolskie inicjatywy na Ukrainie. Organizuje doroczne konferencje polsko ukraińskie we współpracy z tamtejszymi uniwersytetami, wystawy czy audycje radiowe dla Polaków w Iwano-Frankowsku, bo tam właśnie mieści się redakcja „Kuriera…”. Wokół podejmowanych przez gazetę przedsięwzięć powstało kosmopolityczne środowisko ludzi aktywnych, co  – zresztą bardzo słusznie – gazeta poczytuje sobie za swój sukces.

Od stycznia 2010 r. „Kurier..” współpracuje z IUVENUM POLONIA (i vice versa) w formie wymiany informacji i tekstów związanych z życiem i działalnością „ukraińskich” Polaków, w szczególności młodzieży polskiej i polskiego pochodzenia. Na łamach gazety wielokrotnie gościły też informacje związane z Fundacja SEMPER POLONIA, redagowane m.in. przez stypendystów Fundacji - stałych współpracowników gazety.      

Kolegom "po fachu" życzymy więc – co najmniej – kolejnych pięciu lat aktywnej działalności, jeszcze bardziej interesujących tematów i owocnej współpracy! 

GR

28.08.2012 14:40 opublikowano w Działamy