W Pracowni Architektonicznej Aleksandry Wasilkowskiej.

Maria Moroz studentka Szkoły Budowlanej przy Żytomierskim Uniwersytecie Agroekologicznym odbyła staż zawodowy w warszawskiej Pracowni Architektonicznej Aleksandry Wasilkowskiej. Podczas stażu Maria zdobyła nowe doświadczenie oraz praktyczną wiedzę z dziedziny wybranego przez siebie kierunku nauczania. Samodzielnie opracowała projekt modelu 3D...więcej»

21.12.2015

Staż zawodowy w ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia ASLAN

W okresie od 9 listopada do 8 grudnia 2015 r. Walentyna Szyszuk wolontariuszka Studenckiego Klubu Polskiego, studentka Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. Jana Franki odbyła staż zawodowy w warszawskim ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia ASLAN. Oddajmy „ głos” studentce:  "W czasie stażu, uczestniczyłam w...więcej»

18.12.2015

Inżynier z Odessy w Dąbrowie Tarnowskiej

Aleksander Kroczak student Politechniki Odeskiej odbywał w okresie 01.10.2015-30.10.2015 staż w Zakładzie Budowy Urządzeń Dźwignicowych „ZBUD” Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej.  W trakcie miesięcznego stażu praktykant zapoznał się z obowiązkami i pracą technologa związaną z przygotowywaniem dokumentacji technologiczno-produkcyjnej,...więcej»

09.11.2015

Nasza stażystka na „Różycu”

Tatiana Rogowska jest studentką architektury i urbanistki na Politechnice Lwowskiej. W trakcie miesięcznego stażu w Pracowni Architektonicznej Aleksandry Wasilkowskiej w Warszawie brała udział w projekcie rewitalizacji Bazaru Różyckiego.  Program stażu dotyczył m.in. prac projektowych przewidujących powstanie około 200 straganów o różnych...więcej»

23.10.2015

Staż zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Edukacja”

Od 31 sierpnia do 29 września student Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki Eugeniusz Kowalenko odbył staż zawodowy w niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Edukacja” Warszawie. Podczas stażu Eugeniusz zapoznał się z zasadami funkcjonowania Poradni „Edukacja”, zasadami pracy psychologa w Polsce. Miał możliwość porównać podstawy...więcej»

08.10.2015

Stypendia SEMPER POLONIA na 2015 r. przyznane !!!

Informujemy, iż w wyniku dokonanej przez Fundację SEMPER POLONIA szczegółowej weryfikacji oraz oceny wniosków stypendialnych zarejestrowanych w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym (ZESS) w 2015 r. stypendia dla studentów polskiego pochodzenia podejmujących studia w krajach swojego zamieszkania zostały przyznane. Poniżej...więcej»

06.10.2015

Na stażu w Inicjatywie Wolna Białoruś

Eugeniusz Wołoszyn jest studentem III roku ekonomii przedsiębiorstw w Samborskim Technikum Ekonomii i Informatyki. Na przełomie sierpnia i września odbył miesięczny staż w Stowarzyszeniu „Inicjatywa Wolna Białoruś” gdzie uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem  9. edycji koncertu „Solidarni z Białorusią”. Celem koncertu było...więcej»

30.09.2015

Na stażu w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Lublinie.

Anna Manżuła jest studentką 5 roku rachunkowości i finansów we Lwowskim Instytucie Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. W trakcie 3.tygodniowego stażu w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Lublinie praktykowała w dziale rachunkowości. Oto bezpośrednia relacja stażystki: „ W pierwszym tygodniu stażu zapoznałam się ze strukturą organizacyjną Izby...więcej»

16.09.2015

Staż w Biurze Podróży ANAS

Karolina Ogorodnikowa  jest studentką III roku ekonomii w Kolegium Wileńskim. Od 3 sierpnia do 1 września 2015 r. była na stażu w lubelskim biurze podróży ANAS. W dziale pilotażu zapoznała się ze sposobami dokonywania rozliczeń pilotów. Studentka  redagowała  także materiały promocyjne i ofertę Biura w języku litewskim i rosyjskim,...więcej»

10.09.2015

Wnioski na rok 2016

Informujemy, że Fundacja SEMPER POLONIA rozpoczęła przyjmowanie wniosków od szkół i organizacji polonijnych, a także innych podmiotów polonijnych o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 roku. Poniżej zamieszczamy formularze wniosków, które obowiązują na 2016 r. Termin składania wniosków do Fundacji upływa 4...więcej»

03.09.2015
Wyświetlono artukyły od 11 do 20 ze wszystkich 1296