Zmarła Naczelniczka Harcerek ZHP

Elżbieta Andrzejowska miała 107 lat i była najstarszą polską emigrantką w Wielkiej Brytanii. Do harcerstwa wstąpiła w wieku 15 lat w Toruniu. Jej przyrzeczenie odbierała Olga Małkowska, jedna z twórczyń polskiego skautingu. Andrzejowska do II wojny światowej prowadziła drużynę wędrowniczek, włączyła się też w prace pogotowia harcerek. Specjalnością druhny Andrzejowskiej stało się terenoznawstwo. Opracowała plan pracy dla dziewcząt w wieku 17-19 lat zwanych wędrowniczkami, oparty na samokształceniu, sporcie i wycieczkach. Odwiedzała w tym czasie ośrodki harcerskie w USA, Kanadzie, Argentynie i Australii, we Francji i Wielkiej Brytanii. W czasie okupacji wspierała Szare Szeregi . To m.in. jej dom w Międzylesiu pod Warszawą służył za punkt kontaktowy.

Po wojnie Andrzejowska przez zieloną granicę dotarła do męża do Belgii,  a stamtąd trafiła do Londynu, gdzie mieszkała do końca życia. W trudnym okresie organizowania się polskiego życia na emigracji pracowała jako urzędniczka. W Głównej Kwaterze Harcerek poza granicami kraju kierowała referatem kształcenia, a w 1949 r. została mianowana harcmistrzynią. W 1969 r. była Komendantką pierwszego Zlotu Harcerek w ramach Światowego Zlotu ZHP poza granicami kraju na Monte Cassino, ostatnim z udziałem generała Władysława Andersa . Tam właśnie harcerska emigracyjna młodzież przejęła opiekę nad sztandarami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Funkcję Naczelniczki Harcerek ZHP na emigracji Elżbieta Andrzejewska pełniła w latach 1950-57 oraz 1972-76. Była czynną harcerką niemal do końca życia - przed czterema laty pojechała na zlot harcerek polskich z całego świata. (al)

05.12.2014 11:40 opublikowano w Wiadomości