Radosław Sikorski

Radosław Sikorski

W Senacie o Polonii i Polakach za granicą

Strategiczne cele polskiej polityki wobec diaspory polskiej skupiają się wokół pięciu obszarów, którymi są: język polski, zachęcanie do powrotów i do osiedlania się w Polsce, wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych na świecie, wzmacnianie więzi gospodarczych diaspory z krajem oraz rozwój kontaktów diaspory z Polską – poinformował minister Radosław Sikorski na posiedzeniu Senatu, poświęconym polityce polonijnej, realizowanej przez MSZ.

Nie ma Polski bez Polonii, tak jak nie ma Polonii bez Polski. Nasz kraj jest wszędzie tam, gdzie są Polacy – podkreślił minister. Chcemy wzmacniać kontakty sektorowe: młodzieżowe, naukowe, kulturowe, współpracę samorządów, a także, kontakty gospodarcze. Chcemy patrzeć na ten związek nie na zasadzie zależności, ale jak na relację przynoszącą korzyść obu stronom. Niestety na wyjazd z Polski często decydują się osoby kreatywne i wykształcone – ponad 15% rodaków z wyższym wykształceniem mieszka dziś poza Polską, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Dziś ci emigranci wspierają rozwój obcych gospodarek, a wartość ich pracy do 2020 r. wyniesie, jak sądzimy, 85 miliardów euro. Polityka rządu jest taka, żeby odwrócić ten trend i zachęcić Polaków do powrotu. Wierzymy, że uda się przekonać naszych rodaków do tego, że Polska jest najlepszym miejscem do ulokowania zdobytego za granicą kapitału i wiedzy. Poczynając od tegorocznego konkursu o fundusze polonijne projekty proimigracyjne będą traktowane priorytetowo.

Minister podkreślił, że resort aktywnie działa na rzecz utrzymania kontaktu z Polakami, którzy zdecydowali się wyjechać z kraju. Budowany jest system informacji o miejscach pracy w Polsce i możliwościach inwestycyjnych w naszym kraju. W tej sprawie MSZ współpracuje z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Gospodarki. Niedługo minister pracy i polityki społecznej przedstawi nową wersję Centralnej Bazy Ofert Pracy, która powinna bardzo ułatwić szukanie z zagranicy pracy w Polsce, a więc zachęcić do osiedlania się i do powrotu.

Jako kluczowe dla budowy wielokulturowości Radosław Sikorski wskazał naukę języka polskiego i upowszechnianie wiedzy o naszym kraju. Na oświatę polską w konkursie dotacyjnym MSZ przeznaczył 11,4 miliona zł, a po wliczeniu inwestycji w infrastrukturę – 16,9 miliona zł. Dodatkowe 5 milionów zł przeznaczono na programy oświatowe realizowane przez konsulaty.

Minister wskazał na ścisły związek wszystkich priorytetów polityki polonijnej z polskimi mediami za granicą, które promują język polski, służą integracji środowisk polonijnych, przybliżają diasporę do kraju. W tym kontekście stwierdził, że przyszedł czas na nową telewizję dla polskiej diaspory. Poinformował, że MSZ w porozumieniu z Telewizją Polską podjęło decyzję o utworzeniu nowego kanału pod roboczą nazwą TV Polska. Będzie on przeznaczony dla Polonii, ale także dla wszystkich zainteresowanych Polską i polskością.

Szczególną uwagę senatorów a później liczne komentarze wzbudziła informacja ministra, że w rządowym projekcie zaproponowano, żeby w miejsce pojęcia „Polonia i Polacy za granicą” zacząć konsekwentnie stosować nowe – „diaspora polska” czy „diaspora narodowa”. Naszym oddziaływaniem chcemy objąć wszystkich tych, którzy mają sentyment do Polski lub mają związki rodzinne lub historyczne z ziemiami historycznej Rzeczypospolitej. Diaspora polska to wszyscy, którzy Polsce dobrze życzą – podkreślił Sikorski.

Jestem za Polonią i Polakami za granicą a nie za diasporą! To szaleństwo dążenia za wszelką cenę do nowoczesności i odchodzenia od tradycji – skomentowała propozycję ministra senatorka PiS Janina Sagatowska, nagrodzona oklaskami przez pozostałych senatorów. Pani senator zaproponowała, żeby propozycję ministerstwa skonsultować z organizacjami polonijnymi na świecie.

W czasie dyskusji na temat informacji ministra okazało się również, że nie ma żadnego porozumienia MSZ z Telewizją Polską w sprawie powołania do życia TV Polska i ze względów ustawowych oraz z uwagi na koszty  jest mało prawdopodobne, żeby ten projekt mógł być zrealizowany w najbliższym czasie. Potwierdzenie, że takiego porozumienia nie ma i nadal będzie działać Telewizja Polonia Portal Iuvenum Polonia uzyskał również w TVP S.A.

jt

 

11.06.2014 22:11 opublikowano w Wiadomości