Staż zawodowy w ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia ASLAN

W okresie od 9 listopada do 8 grudnia 2015 r. Walentyna Szyszuk wolontariuszka Studenckiego Klubu Polskiego, studentka Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. Jana Franki odbyła staż zawodowy w warszawskim ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia ASLAN.

Oddajmy „ głos” studentce:

 "W czasie stażu, uczestniczyłam w zajęciach socjoterapeutycznych i  warsztatach dla rodziców. Podczas takich zajęć rodzice mają możliwość otrzymać wiedzę dot. ogólnego rozwoju dziecka, co pomaga im w trudnych sytuacjach wychowania dzieci. W trakcie tych zajęć szczegółowo zwrócono uwagę na:
- błędy komunikacji z dziećmi;
- zainteresowanie dziecka, jak zrobić tak, żeby dziecko usłyszało rodziców;
- jak budować dobre stosunki rodzinne.
Uczestniczyłam także w zajęciach dla dzieci, którzy przychodzą do Centrum oraz spotkaniach klinicznych. Bardzo interesującym było uczestnictwo w czasie superwizji grupowej dla psychologów, gdzie głównie koncentruje się uwaga nie tylko na metodyce teoretycznej, ale i na umiejętnościach zawodowych psychologa oraz na stosunkach międzyosobowych pomiędzy psychologiem a klientem.
Pod czas stażu miałam możliwość zdobywać wiedzę, dowiedziałam się o podstawach pracy psychologa w Polsce oraz miałam możliwość porównać podstawy pracy psychologa w Polsce i Ukrainie. Także poznałam organizację, instytucje, z jakimi współpracuje Stowarzyszenie ASLAN w Polsce. Dzięki uczestnictwu w różnych zajęciach, otrzymałam bogate doświadczenia praktyczne, zobaczyłam jak odbywają się takie zajęcia na praktyce itd.
Ze swojej strony bardzo chciałabym podziękować zespołowi ASLAN za umożliwienie stażu oraz za ciepłe przyjęcie!
Walentyna Szyszuk. Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 18.12.15 r.

P.S.

ASLAN – to potężny lew, dobry i sprawiedliwy bohater "Opowieści z Narnii" C.S. Lewisa został wybrany na patrona przez młodzież, która towarzyszyła narodzinom Stowarzyszenia na początku lat 90.
Początkowo nieformalnie działająca grupa psychologów i młodzieżowych liderów, została zarejestrowana w kwietniu 1994 roku.
Ważniejsze działania i programy zrealizowane od tamtej pory:
- Udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, społecznymi, rodzinnymi (m. in. z rodzin dysfunkcyjnych);
- Prowadzenie klubu dla młodzieży, w ramach którego odbywały się zajęcia teatralne, muzyczne, zajęcia z pantomimy, tai – chi, zajęcia plastyczne, ceramiczne, poetyckie, tańca, śpiewu i różnych umiejętności praktycznych (tkactwa, szycia, wyrobu biżuterii), wydawanie gazetki „Być Ich Dziećmi”.

Walentyna Szyszuk, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 18.12.15 r.

Projekt „Program stażowy dla studentów polskiego pochodzenia” realizowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

18.12.2015 12:22 opublikowano w Wiadomości