Odbyło się kolejne spotkanie Polaków mieszkających we Włoszech. Fot Nasz Świat/archiwum ZPwM

Odbyło się kolejne spotkanie Polaków mieszkających we Włoszech. Fot Nasz Świat/archiwum ZPwM

Po wakacjach rekord w Mediolanie

Związek Polaków w Mediolanie z sukcesem wkracza w nowy rok działalności. Na pierwsze, powakacyjne spotkanie organizowane przez Grupę Młodych przybyła ponad 50 osobowa grupa polsko-włoskich uczestników.

W ogrodach XV wiecznego klasztoru franciszkanów oprócz poznawania nowych ludzi i wymiany powakacyjnych wrażeń dyskutowano nad przyszłością związku. Zebrano informacje, które pozwolą usprawnić i rozwijać polską organizacją działającą w Mediolanie. Członkowie zastanawiali się nad pomysłami , które zostaną wzięte pod uwagę podczas planowania działalności Związku Polaków w Mediolanie na 2013 rok.

Kolejne spotkanie za miesiąc.

MZ / Nasz Świat

02.10.2012 13:51 opublikowano w Wiadomości, Tym żyje Polonia