Polska i rozwój demokracji

Ostatni raport organizacji Freedom House – „Freedom in the World”, o stanie demokracji i wolności we wszystkich państwach świata i wybranych terytoriach zależnych i spornych stwierdza,  że Polska jest „silnie” zaangażowana w budowę demokracji ,bowiem działa bardzo intensywnie na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka. 

Freedom House w swoim zestawieniu plasuje nasz kraj tuż za Szwecją, której zaangażowanie w promocję demokracji zostało ocenione jako „bardzo silne”. Poczynania Unii Europejskiej, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych są opisane jako „umiarkowane”. Zaś, posunięcia  w zakresie demokratyzacji i praw człowieka podejmowane przez Japonię, Brazylię i RPA są "minimalne"

Raport jest efektem monitorowania przez Freedom House działań władz państwowych w zakresie respektowania praw politycznych (swoboda działalności konkurencyjnych partii politycznych, wolne wybory) i wolności obywatelskich (religijnych, etnicznych, ekonomicznych, językowych, praw kobiet i rodziny, wolności osobistych, wolności prasy, przekonań i stowarzyszeń). 

Według raportu Polsce bardzo zależy, by postrzegano ją jako rzecznika demokracji. Jako mocarstwo regionalne skupia uwagę przede wszystkim na krajach sąsiadujących. Polska dąży do zwiększenia zaangażowania Unii Europejskiej we wspieranie demokracji, między innymi poprzez pomysł utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. W tym roku była zaangażowana w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. Z badania Freedom House wynika, że zdolność naszego kraju do przeprowadzenia zmian w dziedzinie demokratyzacji w stosunku do jego wielkości, wyróżnia Polskę spośród innych ocenianych krajów.

Freedom House to amerykańska  organizacja non-profit, założona w 1941 przez Wendella Wilkiego i Eleanorę Roosevelt. Ma  biura na całym świecie m.in. w Europie Środkowo-Wschodniej w Warszawie, Budapeszcie, Bukareszcie. W swojej długiej historii, wyrażała stanowczy sprzeciw wobec dyktatur w Ameryce Środkowej i Chile, apartheidu w RPA. Przeciwstawiała się tłumieniu praskiej wiosny, radzieckiej inwazji na Afganistan, ludobójstwu w Bośni i Rwandzie. Oponowała przeciw brutalnemu gwałcenia praw człowieka na Kubie, w Birmie, Chinach, Iraku. Jest obrońcą praw działaczy demokratycznych, ludzi wierzących, związkowców, dziennikarzy . W latach 40. XX wieku Freedom House popierała plan Marshalla i utworzenie NATO. W latach 50. i 60. była orędownikiem ruchu praw obywatelskich w USA. W latach 80. wspierała  „Solidarność” w Polsce i opozycję demokratyczną na Filipinach.        

Źródło: freedomhouse.org/reports

27.11.2014 22:23 opublikowano w Wiadomości