NABÓR NA SEMESTR WIOSENNY 2017 ROZPOCZĘTY!

Fundacja SEMPER POLONIA informuje, iż nabór stypendystów na semestr wiosenny roku akademickiego 2016/2017 będzie trwał od 7 kwietnia do 8 maja 2017 r. 

 Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Stypendialnym Fundacji (załącznik nr 1) wnioski stypendialne wraz z pozostałą dokumentacją można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Stypendialnego SEMPER POLONIA: 

stypendia.semperpolonia.pl


 Decyzją Prezydium Senatu RP z 30 marca 2017 r. Fundacja SEMPER POLONIA otrzymała dofinansowanie na realizację „Programu stypendialnego dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą” w wysokości 900 000 zł. Zgodnie z ofertą do projektu o stypendia    w tym roku będzie mogła ubiegać się młodzież polskiego pochodzenia mieszkająca                    i studiująca na wyższych uczelniach na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, w Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Gruzji, na Litwie, Łotwie, w Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, na Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech.


 Wykaz dokumentów, które należy zarejestrować w systemie ZESS w semestrze wiosennym roku akademickiego 2016/2017 znajduje się w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 2 i 3. 
 W 2017 r. stypendia Fundacji SEMPER POLONIA, podobnie jak w roku ubiegłym, będą wypłacane jednorazowo za dwa semestry, tj. za semestr wiosenny 2016/2017 oraz za semestr jesienny 2017/2018. Zgodnie z tą zasadą o stypendia mogą ubiegać się wyłącznie studenci, którzy zarejestrują w systemie ZESS wnioski na semestr wiosenny 2016/2017 oraz będą kontynuowali naukę w semestrze jesiennym roku akademickim 2017/2018. 


 UWAGA!!! 

Fundacja przypomina, iż zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie minimum 10 godzin korepetycji (załącznik nr 2) jest dokumentem obowiązkowym. Studenci, którzy nie zarejestrują dokumentu w semestrze wiosennym 2016/2017 będą zobowiązani uzupełnić go w systemie ZESS w semestrze jesiennym 2017/2018.  Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA.  

W przypadku pytań, wątpliwości i ewentualnych problemów prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz: dguz@semperpolonia.pl.

07.04.2017 15:42 opublikowano w Wiadomości