Na Litwie znikają nazwy ulic w polskim brzmieniu

Od 15 października 2014 r. w rejonie wileńskim zamieszkałym głównie przez ludność polskiego pochodzenia znikają nazwy ulic w polskim brzmieniu. Tak stało się m.in. w Mickunach, Niemierzu, Rudominie i Skojdziszkach. To efekt wykonywania orzeczenia sądu, który nakazał usunięcie polskojęzycznych nazw, gdyż są one sprzeczne z ustawą o języku litewskim. Tak pojęta lituanizacja ni jak nie ma się do ratyfikowanej przez Litwę Ramowej Konwencji Ochrony Mniejszości Narodowych, ale prawo sobie, a życie sobie. 

Wyborcza Akcja Polaków na Litwie, która po ostatnich wyborach parlamentarnych do niedawna wchodziła do koalicji rządowej, przygotowała co prawda projekt ustawy o mniejszościach narodowych, który pomógłby władzom w rozwiązaniu tego problemu, ale jej uchwalenie odkłada się w czasie. Ta sprawa, jak również nie rozwiązany problem polskiego szkolnictwa na Litwie, od lat kładą się cieniem na stosunkach polsko-litewskich i ich przyszłości. /m/

16.10.2014 15:22 opublikowano w Wiadomości