Maturzyści z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy

Fundacja SEMPER POLONIA informuje, że w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” dotrzymała 100 000,00 zł na dofinansowanie projektu nr 327/2014 pn. „Szansa dla maturzystów – kursy przygotowawcze do egzaminów” . Maturzyści z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy zainteresowani uczestnictwem w kursach szczegółowe informacje otrzymają w Liceum Społecznym im. E. Orzeszkowej przy Stowarzyszeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna” w Grodnie, Polskiej Szkole Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu, Polskim Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie, Polskim Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Daugavpils, Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie, Orenburskim Obwodowym Kulturalno-Oświatowym Centrum "Czerwone Maki" w Orenburgu, Ogólnokształcącej Szkole nr 121 w Odessie.

18.02.2014 14:51 opublikowano w Wiadomości