Lista stypendystów z Litwy i Serbii !!!

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami poniżej publikujemy listę studentów z Litwy i Serbii, którzy zakwalifikowali się do otrzymania stypendium SEMPER POLONIA w 2016 r.

UWAGA !!! W przypadku studentów z Serbii stypendia zostaną wypłacone dopiero po uzupełnieniu brakującej dokumentacji stypendialnej, tj. zaświadczeń z uczelni.

Podobnie jak w przypadku studentów z innych krajów wypłata stypendiów nastąpi na wskazane w umowach rachunki bankowe stypendystów po otrzymaniu przez Fundację wymaganych dokumentów. 

Oryginały ww. dokumentów w trybie  pilnym  należy przesłać  na poniższy adres :
 Fundacja SEMPER POLONIA 
 ul. Wąwozowa 4,  lok.105, 02-796 Warszawa
 (z dopiskiem „STYPENDIA”) 
 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy pod adresem dguz@remove-this.semperpolonia.pl.

07.10.2016 09:38 opublikowano w Wiadomości