List Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP

Szanowni Państwo,

w związku z powrotem środków budżetowych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą do budżetu Kancelarii Senatu, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podjął decyzję o rozpoczęciu konsultacji ze środowiskami polonijnymi oraz współpracującymi z nimi organizacjami pozarządowymi. Jest to powrót do dobrych praktyk z 26-letniego okresu sprawowania przez Senat opieki nad Rodakami w świecie. 

Niniejszym zapraszamy Państwa do dialogu, wymiany poglądów, zgłaszania propozycji i uwag służących udoskonaleniu modelu opieki polskiego państwa nad Polonią i Polakami za granicą. Prosimy o zapoznanie się z załączonym listem Marszałka.

Z poważaniem

Zespół ds. Polonijnych
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

17.02.2016 10:41 opublikowano w Wiadomości