Hołd dla Jana hrabiego Potockiego

W Rabacie, 1 grudnia 2014 r., w gmachu Archiwów Narodowych Maroka odsłonięta została tablica poświęcona Janowi hrabiemu Potockiemu, autorowi pierwszej polskiej relacji z wyprawy do Maroka „Podróż do Cesarstwa Marokańskiego", wydanej w Warszawie w roku 1792.

Tablicę zaprojektował Tomasz Kawiak, polski artysta, tworzący we Francji i w Maroku. Wykład o znaczeniu dzieła Jana Potockiego dla Maroka wygłosił profesor Boussif Ouasti z Uniwersytetu w Tetuanie. Polski duchowny, generalny wikariusz Tangeru, ojciec Czesław Stachera, przekazał na ręce dyrektora Archiwów Maroka arabskie tłumaczenie części swego dzieła o relacji sułtanów marokańskich z zakonem franciszkanów. Uroczystości towarzyszyło podpisanie konwencji o współpracy między polską Biblioteką Narodową a Archiwami Maroka. 

Jan Nepomucen Potocki herbu Pilawa, podróżnik, pisarz tworzący w języku francuskim, urodził się 8 marca 1761 roku w Pikowie na Podolu. Polakom jest najbardziej znany jako autor opowieści fantastyczno-filozoficznej "Rękopis znaleziony w Saragossie", wg której Wojciech Has nakręcił film. Potocki wiele podróżował – był w Turcji i Egipcie, Holandii, Hiszpanii i Maroku, Dolnej Saksonii i na Kaukazie. Służył w armii austriackiej, walczył z berberyjskimi piratami na Morzu Śródziemnym. Przygody dokumentował w swoich relacjach. Część  z nich przetłumaczył na język polski poeta Julian Ursyn Niemcewicz. Hrabia Potocki był jednym z pierwszych badaczy historii i archeologii Słowiańszczyzny. 
Po powrocie do Polski z licznych podróży Jan Potocki został posłem na Sejm Czteroletni  w obozie reformatorskim. Po przystąpieniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Konfederacji Targowickiej, spisku magnatów zawiązanego, by obalić Konstytucję 3 maja, przeniósł się do Łańcuta i porzucił politykę.

Od 1803 roku Jan Potocki był członkiem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dzięki wpływom Adama Czartoryskiego, ministra spraw zagranicznych cara Aleksandra I, został mianowany kierownikiem ekipy naukowej przy wielkim poselstwie rosyjskim, która wybrała się z końcem 1805 roku do Chin. 
23 grudnia 1815 r., nękany atakami bólów newralgicznych, z obawy przed obłędem, odebrał sobie życie. 
Żródło: MSZ RP

05.12.2014 11:26 opublikowano w Wiadomości