Diaspora polska czy Polonia ?

W mijającym 2014 roku w słownictwie MSZ za sprawą byłego ministra Radosława Sikorskiego pojawiło się określenie polska diaspora, które ma oficjalnie zastąpić dotychczas funkcjonujące określenie polskiej mniejszości żyjącej w różnych krajach jako Polonii. W codziennych rozmowach z naszymi rodakami z całego świata, niezależnie czy są to ludzie z tzw. starej emigracji, czy też młodzi Polacy, którzy uczą się lub pracują obecnie za granicą, sondowaliśmy jakie sformułowanie jest im bliższe. Ogromna większość naszych rozmówców opowiadała się za utrzymaniem słowa Polonia, bowiem określenie diaspora – w ich odczuciach – odnosi się nie tylko do więzi opartych na przesłankach narodowych, ale również religijnych.

W przesłanym przez Departament Współpracy z Polonią MSZ do Fundacji SEMPER POLONIA projekcie „Rządowego programu współpracy z polską diasporą w latach 2015 – 2020” słowo diaspora całkowicie zastąpiło słowo Polonia. Poproszono nas o przesyłanie uwag do tego dokumentu do 31 grudnia 2014 r. Wiele propozycji zawartych w projekcie rządowego programu jest naprawdę sensowna, z innymi można dyskutować, a o części – ze względu na delikatność tematu – lepiej pomilczeć.

Moim zdaniem na ostatniej prostej mijającego 2014 roku trzeba głośno zaapelować do obecnego kierownictwa polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by powróciło do używanego od lat określenia Polonia i Polacy za granicą zamiast sformułowania diaspora polska. W myśl powiedzenia „lepsze jest wrogiem dobrego” nie poprawiajmy rzeczywistości, bo od tego na pewno nie przybędzie środków finansowych na wspomaganie różnych celów polskiej mniejszości żyjącej w różnych krajach świata.

Marek Hauszyld

30.12.2014 08:08 opublikowano w Wiadomości