Cierpieniu - prawdę, zmarłym - modlitwę

Tak zatytułowaną wystawę można oglądać w Moskwie do 7 grudnia 2014 r . Upamiętnia Polaków pomordowanych w dawnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną 17 września 1939 roku wywieziono około 800 tysięcy Polaków (niektóre źródła podają nawet milion osób) do najdalszych zakątków ZSRR.

Ekspozycja zorganizowana przy udziale Centrum Naukowo-Informacyjnego „Memoriał” w Petersburgu opowiada o ponad 130 miejscach polskiej pamięci narodowej na terytorium Federacji Rosyjskiej. Prezentuje fotografie pomników, tablic pamiątkowych i krzyży, znajdujących się w różnych regionach Rosji. Zdjęcia wykonano m.in. na cmentarzach przy dawnych osadach specjalnych i nekropoliach, a także w byłych łagrach.

Wśród miejsc przedstawionych na wystawie są dwa polskie cmentarze wojenne - w Katyniu koło Smoleńska i w Miednoje koło Tweru. Spoczywają tam prochy polskich jeńców wojennych rozstrzelanych wiosną 1940 roku przez NKWD na rozkaz Józefa Stalina.

Można również zobaczyć fotografie polskich grobów z okresu II wojny światowej z innych części Rosji. Mogiły z prochami Polaków znajdują się m.in. w obwodzie archangielskim, Republice Komi, Kraju Permskim, Karelii, Kraju Ałtajskim, Kraju Krasnojarskim,w obwodach wołogodzkim,  swierdłowskim,  kostromskim, irkuckim, orenburskim. Na Syberii zachowały się  także polskie cmentarze z przełomu XIX i XX wieku. 

Inicjatorami ekspozycji w Państwowym Muzeum Historii Gułagu są Ambasada RP w Moskwie i Konsulat Generalny RP w Petersburgu. Wystawa będzie też pokazana w innych regionach Rosji, a następnie trafi do Polski. Źródło: www.poland.us

01.12.2014 21:40 opublikowano w Wiadomości