Nasza stażystka na „Różycu”

Tatiana Rogowska jest studentką architektury i urbanistki na Politechnice Lwowskiej. W trakcie miesięcznego stażu w Pracowni Architektonicznej Aleksandry Wasilkowskiej w Warszawie brała udział w projekcie rewitalizacji Bazaru Różyckiego.  Program stażu dotyczył m.in. prac projektowych przewidujących powstanie około 200 straganów o różnych...więcej»

23.10.2015

Staż zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Edukacja”

Od 31 sierpnia do 29 września student Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki Eugeniusz Kowalenko odbył staż zawodowy w niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Edukacja” Warszawie. Podczas stażu Eugeniusz zapoznał się z zasadami funkcjonowania Poradni „Edukacja”, zasadami pracy psychologa w Polsce. Miał możliwość porównać podstawy...więcej»

08.10.2015

Stypendia SEMPER POLONIA na 2015 r. przyznane !!!

Informujemy, iż w wyniku dokonanej przez Fundację SEMPER POLONIA szczegółowej weryfikacji oraz oceny wniosków stypendialnych zarejestrowanych w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym (ZESS) w 2015 r. stypendia dla studentów polskiego pochodzenia podejmujących studia w krajach swojego zamieszkania zostały przyznane. Poniżej...więcej»

06.10.2015