Inżynier z Odessy w Dąbrowie Tarnowskiej

Aleksander Kroczak student Politechniki Odeskiej odbywał w okresie 01.10.2015-30.10.2015 staż w Zakładzie Budowy Urządzeń Dźwignicowych „ZBUD” Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej.  W trakcie miesięcznego stażu praktykant zapoznał się z obowiązkami i pracą technologa związaną z przygotowywaniem dokumentacji technologiczno-produkcyjnej,...więcej»

09.11.2015