Dochód ze sprzedaży prac polskich artystów wsparł Instytut Piłsudskiego

Na licytacji,  która odbyła się 15 listopada w Konsulacie RP w Nowym Jorku, wystawiono 121 prac ofiarowanych przez 56 artystów.                                            

Do nabycia były obrazy, rzeźby, ryciny m.in - Juliana Stańczaka, Hanny Bakuły, Andrzeja Pityńskiego, Janusza Kawy, Adama Niklewicza, Jana Hausbrandta, Jana Lebensteina, Janusza Kapusty,  Ryszard Semko a także Jana Styki. Zebrano 20 tys. dolarów.

Jak powiedział Mieczysław Mietko Rudek, jeden z organizatorów aukcji, podstawowym jej celem  było wsparcie finansowe Instytutu Piłsudskiego, który przenosi się z Manhattanu do nowej siedziby na Greenpoincie, a także promocja polskiej sztuki i polskich artystów, głównie mieszkających za granicą. 

W zamyśle organizatorów impreza ta pod nazwą „Artyści Historii” będzie cykliczna. Za każdym razem połowa zebranych na aukcji pieniędzy  przeznaczona zostanie dla jakiejś instytucji polskiej w Ameryce, która zajmuje się promocją polskiej sztuki, dba o polską historię i kultywowanie polskich tradycji. Drugą połowę otrzyma artysta za swoje dzieło.  (al.)

27.11.2014 21:56 opublikowano w Tym żyje Polonia